اطلاعیه های کمیته نظارت

شرط انقضاء قرارداد ( شرط فسخ)
ضوابط بازپس گیری کالا
تعلیق شرکت جانسو تجارت
ایجاد ادله الکترونیکی به منظور حفظ حقوق بازاریابان
تذکر کتبی به شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز
اخطار کتبی جهت شرکت راه سوم پارسیان
تعلیق شرکت آویژه سگال
قابل توجه مدیران محترم شرکت های بازاریابی شبکه ای و بازاریابان
فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی
بازاریابی تک سطحی روشی از فروش محصول است که در آن کلیه حق کمیسیون ها و پاداش ها براساس عملکرد فروش شخصی بازاریاب یا فروشنده پرداخت می شود.

صفحات