اطلاعیه های کمیته نظارت

استفاده از مبلغ مشخص خرید محصولات برای زیر مجموعه بازاریابان ، این مورد کماکان به طور مستمر در حال انجام است و مطابق با مقررات تخلف محسوب و منجر به پیش انباشته سازی و تشکیل انبار میشود .
به اطلاع کلیه فعالان بازاریابی شبکه‌ای می‌رساند؛ تمامی استراتژی‌های فروش که از جانب شرکت‌های دارای مجوز و یا توسط تیم‌های فروش در شعب ارائه می‌شود نمی‌بایست منجر به اجبار در خرید شود

صفحات