بخش نامه های بازاریابی شبکه ای

مطابق با ماده 16 آیین نامه اجرایی، نماد اعتماد الکترونیکی که با لوگوی وضعیت فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای نمایش داده می شود در 3 رنگ سبز، زرد، قرمز مشخص کننده وضعیت عملکرد شرکت‌های دارای مجوز...
در اجرای تبصره ماده (9) آیین‌نامه تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی، تمامی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای موظفند ظرف مدت سه روز کاری قبل از درج مشخصات کالاهای مورد عرضه بر روی وب‌سایت خود مطابق ماده (27)...

صفحات