مقالات

شعب شرکت های بازاریابی شبکه ای
بر طبق بند 5 ماده 10 آئین نامه بازاریابان تنها در شعب قانونی شرکت های بازاریابی شبکه ای شرایط عضوگیری، آموزش و معرفی و پرزنت کار خود را دارند.
معرفی محصولات قابل فروش در بازاریابی شبکه ای
یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در موفقیت یک شرکت بازاریابی شبکه ای، انتخاب کالای مناسب برای فروش است. حال این سوال پیش می آید که چه کالایی مناسب است؟
معرفی انجمن جهانی فروش مستقیم
فدراسیون جهانی فروش مستقیم، نماینده جهانی صنعت فروش مستقیم در بیش از 170 کشور است.
اقدامات ضروری پس از ابطال پروانه کسب شرکت
موضوعی که تبدیل به چالش در ذهن بازاریابان شده است، تکلیف بازاریاب پس از ابطال مجوز شرکت های بازاریابی شبکه ای است.
وظایف اداره نظارت WFDSA
WFDSA تحت نظارت شورای مدیریت است؛ این شورا متشکل از مدیران ارشد عملیاتی پیشتاز که از اعضای شرکت ها در سراسر جهان هستند، می باشد.
آشنایی با فدراسیون جهانی فروش مستقیم
WFDSA در سال 1978 در واشنگتن آمریکا تاسیس و مستقر شد.
شرح اقدامات حمایتی فدراسیون جهانی فروش مستقیم
WFDSA همواره طی فعالیت و تعاملات خود با شرکت های فروش مستقیم سراسر دنیا، فعالیت های حمایتی مثمر ثمری انجام می دهد.
چگونگی شناسایی یک شرکت هرمی
بازاریابان آگاه باشند که در صورت فعالیت و عدم تامین خواسته شرکت های هرمی (عضوگیری و پرداخت وجه)، هیچ گونه بازگشت سرمایه ای وجود ندارد و سرمایه اولیه به طور کامل از دست خواهد رفت.
تشریح قانون گذاری در فدراسیون جهانی فروش مستقیم
جلسه سالیانه شورای فدراسیون جهانی، هفتم و هشتم نوامبر سال 2016 در سانفرانسیسکو برگزار شد. این جلسه روي مسائل کلیدی برنامه های آتی انجمن جهانی فروش مستقیم تمرکز کرد.
فعالیت های بشر دوستانه شرکت هاي فروش مستقیم
گزارش WFDSA ازفعالیت های بشر دوستانه جهانی در سال 2017 به شرح زیر می باشد. براساس گزارش wfdsa، شصت و سه شرکت در این فعالیت ها حضور داشته اند.

صفحات