مقالات شما

جایگاه برتر مهارت
یکی از مؤلفه هایی که در رقم زدن آینده ای موفق برای بازاریابان نقش زیادی دارد، داشتن مهارت است. بسیاری از افراد علاقه مند به حرفه بازاریابی تصور می کنند برای ساختن کسب و کاری موفق باید سرمایه کلانی...
تخلفات شعب
در بسیاری از گزارشات دریافتی از کاربران سایت، به موارد متعدد اعلام نارضایتی از عملکرد شعب منتخب شرکت ها بر می خوریم.
استراتژی اصلی بازاریابی
از اینکه آیین نامه این مرز و بوم در زمینه بازاریابی شبکه ای بسیار پیشرفت نموده و هم تراز با کشورهای پیشرفته شده است خوشحالم و این امر نشان آن است که حداقل نیمی از دغدغه های آن روزها برطرف شده است....
دیدگاه آقای احسان دانش در مورد ویژگی های بازاریابی شبکه ای
یکی از ویژگی های بازاریابی شبکه ای آزادی بیانی است که در آن جاری است. به این معنا که این سیستم ها از طرفی به راحتی نقد می شوند و به راحتی مورد اتهام قرار می گیرند و از طرفی به راحتی موفقیت هایشان...
بررسی نقش فرهنگ در بازاریابی شبکه ای
مشغول مطالعه بودم که زنگ تلفن همراهم به صدا درآمد. یک دوست قدیمی.مهدی. گوشی را که برداشتم گویا بمب انرژی با من صحبت می کرد…
درد و دل یکی از کاربران
فرهنگ… مسئله این است مرور خاطرات گذشته درسهای فراوانی را به ما می آموزد. به یاد داریم آنگاه که پیچ اول ورود به بازاریابی شبکه ای را رد کردیم چه بسیار کسانی بودند که ما را از پشت می گرفتند که نرو!
مقاله ای به ترجمه آقای احسان دانش
شناسنامه 10 شرکت برتر سال 2014 (بر اساس فروش 2013) در تحلیل آماری 10 شرکت برتر امسال سری به شناسنامه این شرکت ها زدیم و در مقایسه عددی این شرکت ها با یکدیگر به آمار جالبی دست پیدا کردیم. بد نیست در...
دیدگاه آقای احسان دانش در مورد بازاریابی شبکه ای
بزرگمردان زنان کوچک و یا مردان و زنان بزرگ؟ به جملات زیر دقت کنید: “بچه ها ویژناتون تیک می خوره؟” “حاجی من دیروز یه نگرش زدم بدجوری جواب داد” “من ماهی 5 میلیون اکانت می کشم!” “پلن ما ام ال امه...
دیدگاه آقای احسان دانش در مورد بازاریابی شبکه ای
مطابق نقدهای زیادی که به اینجانب در رابطه با دیدن نیمه خالی لیوان می شد این بار با ارائه ترجمه متنی از Tim Sales در کتاب “وقتشه…!” اثر جان میلتون فاگ قصد دارم به دیدن نیمه پر لیوان پرداخته و از این...
دیدگاه خانم Kim Klaver در مورد بازاریابی شبکه ای
شاید منطقی ترین چیز در ابتدای امر در انجام یک کسب و کار تعریف دقیقی از آن کسب و کار است. به راستی هنگامی که فردی از شما بپرسد شغل شما چیست چه پاسخی به او می دهید؟

صفحات