مقالات

طرح های بازپرداخت
کمیته نظارت بازاریابی شبکه ای به منظور توزیع عادلانه و ایجاد محدودیت در سطوح پرداخت کمیسیون و پاداش معیارهایی را تبیین نموده است و شرکت ها را ملزم نموده است ظرف مدت معینی طرح سود دهی خود را براساس...
ویژگی های یک طرح بازپرداخت مناسب
یکی از مواردی که بازاریابان قبل از پیوستن به شرکت های بازاریابی شبکه ای باید به دقت مورد بررسی قرار دهند و چشم خودشان را بر روی آن نبندند، طرح بازپرداخت شرکت است. معمولاً بازاریابان آن چنان در مورد...
مصاحبه با رئیس شرکت ام وی
ام وی با وجود ابهاماتی که در زمینه مقررات بازاریابی در هند وجود دارد و دستگیری مدیر عامل این شرکت در هند به اتهام عدم شفافیت فعالیت بازاریابی، سرمایه گذاری در این کشور را به صورت سرسختانه دنبال کرده...
فروش مستقیم
بر طبق آماری که DSN (Direct selling news) از طریق مصاحبه با شرکت های فروش مستقیم دنیا بدست آورده است، به رتبه بندی شرکت های روش مستقیم پرداخته است.
چگونه می توان در حرفه بازاریابی شبکه ای به موفقیت رسید
برخی بر این تصورند زمانی در یک کسب و کار موفق هستند که بتوانند به سطح درآمدی بالایی دست پیدا کنند و یا در اصطلاح پول بیشتری به دست بیاورند. در بازاریابی شبکه ای نیز وضع به همین منوال است؛ بیشتر...
Dave Vass در کتاب عصر جدید بازاریابی
در مقاله قبلی دو مورد از دروغ های مطرح در صنعت بازاریابی شبکه ای را از دیدگاه Dave Vass مورد بررسی قرار دادیم. در این مقاله با ادمامه موارد مطرح شده توسط این نویسنده آشنا خواهید شد.
Dave Vass در کتاب عصر جدید بازاریابی
Dave Vass در کتاب عصر جدید بازاریابی 5 دروغ رایج در بازاریابی را مورد بررسی قرار داده است.
تکنیک های فروش محصول
بنا بر تعاریفی که از بازاریابی شبکه ای مطرح شده است، خرده فروشی اساس کار در این حرفه بوده و در برخی کتاب ها از آن تحت عنوان ستون فقرات بازاریابی شبکه ای نام برده می شود.
معرفی شخصیت های بی ثبات شرکت ها
ام ال ام جانکی (Mlm junkie) در توصیف افرادی به کار می رود که در طول 6 ماه مدام از شرکتی به شرکت دیگر می روند. این افراد با کوچکترین ناکامی در یک شرکت، به دنبال عضویت در داخل شرکت دیگر هستند و تعهد...
بررسی ادعایی دروغ در حرفه بازاریابی شبکه ای
یکی از ادعاهایی که در مورد حرفه بازاریابی شبکه ای مطرح می شود این است که هرکسی می تواند کار بازاریابی را انجام دهد و به درآمد بالایی دست پیدا کند، این ادعا نیمی از حقیقت را بیان می کند و به طور کامل...

صفحات