مقالات

عدم اجرای بازخرید
مطابق با مفاد آیین نامه اجرایی، هر بازارایاب با فسخ جایگاه امکان مسترد کردن کالاهای قابل فروش مجدد شرکت را خواهد داشت؛ شرکت های دارای پروانه کسب نیز مکلف خواهند بود درخواست بازاریابان مبنی بر بازخرید...
تأثیر داستان های موفقیت
هدف این گزارش تأکید بر ماهیت عملی داستان سرایی و تاثیر آن در موفقیت در بازاریابی شبکه ای است.
تخلف صورت گرفته در همایش های بازاریابی شبکه ای
تا به حال در مطالب متعدد بیان کردیم که همایش های بازاریابی شبکه ای یکی از مهم ترین ابزارها برای آموزش و ایجاد هماهنگی در بین بازاریابان شرکت ها، انتقال اطلاعات در رابطه با محصول، آیین نامه و...
شبکه های اجتماعی و بازاریابی
همگام با توسعه شبکه های اجتماعی و افزایش استفاده کسب و کارها از این ابزار، شرکت های بازاریابی شبکه ای و بازاریابان آن ها نیز اقدام به استفاده از این شبکه ها به منظور معرفی محصولات و انتقال اطلاعات...
آمار درصد عضویت خانم ها نسبت به آقایان
مطابق تحقیقاتی که براساس مستندات ارائه شده توسط شرکت ها صورت گرفته است، از ابتدای فعالیت شرکت ها یعنی از اواسط سال 90 تا اوایل سال 95،به طور میانگین درصد اعضای شرکت ها 65/2 درصد مرد به 34/8 درصد زن...
حراج های فصلی
همگی ما با عنوان هایی نظیر حراج فصلی و بسته های تخفیف آشنایی داریم. این اقدامات مشوق هایی است که فروشندگان در هر صنفی به منظور افزایش فروش و سودآوری و یا حتی عرضه کالاهایی که تاریخ مصرف آن ها رو به...
بازاریابان کارآمد
در برخی از تبلیغاتی که برای جذب افراد در بازاریابی شبکه ای صورت می گیرد، عنوان می شود که این حرفه برای تمامی افراد مناسب است و همه می توانند به موفقیت دست پیدا کنند، اما رسیدن به موفقیت مشروط به تلاش...
AdvoCare
AdvoCare یکی از شرکت های بازاریابی شبکه ای تولید کننده و عرضه کننده محصولات سلامتی و مکمل های غذایی است که توسط Charles Ragus در سال 1993 تأسیس شده است. Ragus در زمان تأسیس شرکت به عنوان کارآفرین و...
وظایف مسئولین شعب
مسئولین شعب قانونی شرکت های بازاریابی شبکه ای به عنوان نمایندگان رسمی شرکت در سراسر استان ها دارای وظایفی هستند و مسئولیت نظارت بر انجام این وظایف بر طبق آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه...
آمار تعداد شعبه دارای مجوز در سطح کشور
با توجه به رشد تعداد شعب قانونی و اهمیت فعالیت این نمایندگان قانونی شرکت ها بر آن شدیم آماری از تعداد شعب شرکت های بازاریابی شبکه ای در هر استان را منتشر نماییم.

صفحات