مقالات

شیک پوشی و گران پوشی در بازاریابی شبکه ای
در بعضی زمینه ها این جذابیت دوطرفه است. بدین معنا که افراد موفق هم به میزان زیاد علاقه دارند با افراد شرکت کننده دیدار کنند و با آنها وارد گفتگو شوند. یکی از این مناسبات دوسویه بازاریابی شبکه ای است.
انصراف از فعالیت بازاریابی
یکی از دغدغه های بازاریابان که مشکلات زیادی را برای آن ها به وجود آورده، انصراف از فعالیت بازاریابی است. در رابطه با این مطلب دو نکته قابل طرح است، اول عدم آگاهی از بازاریابان در رابطه با مراحل این...
محصول مناسب
بازاریابی شبکه ای به عنوان بهترین روش عرضه محصول برای تولید کنندگان داخلی معرفی شده است؛ یعنی این حرفه ابزاری کارآمد برای اقتصاد محسوب می شود.
وظایف مدیران
سازمان ها تجاری براي دست يابي به موفقيت در همه زمينه ها، بايد در برابر انتظارات اجتماعي و اصول اخلاقي پاسخگو باشند و با رعايت اخلاق کار و مسئوليت اجتماعي، به بهترين نحو اين گونه انتظارات را با اهداف...
یکی از موضوعاتی که در آموزش بازاریابان کمتر به آن پرداخته می شود، نحوه پیگیری حقوق آن ها و طرح شکایت از شرکت است.
بانوان و بازاریابی
با گسترش دامنه فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای و افزایش گرایش به این فعالیت، بانوان نیز به جرگه علاقه مندان به آن پیوسته اند؛ به گونه ای که سهم بسیار زیادی از تعداد اعضای شرکت ها به این گروه اختصاص...
تبلیغات در بازاریابی
تبلیغات و اطلاع رسانی در کسب و کار های تجاری امروزه به جزئی لاینفک در واحد های اقتصادی مبدل شده است؛ به گونه ای که بقاء و تداوم فعالیت واحدهای تجاری تا حدود زیادی به موفقیت و یا عدم موفقیت تبلیغات و...
آیین نامه جدید بازاریابی شبکه ای
بازاریابی شبکه ای، روشی تحول یافته در مقابل روش سنتی فروش کالاست که از سوی فروشندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات با هدف جذب مشتری و فروش بیشتر به کار گرفته می شود. از این روش تعاریف متعددی ارائه شده...
عناوین تخلفات بازاریابی شبکه ای ، مطابق آیین نامه موضوع مواد 12، 2 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی
در هر کسب و کار و حرفه ای، رفتار شاغلان آن عاملی تعیین کننده در ایجاد فرصت های کاری و همچنین برطرف کردن تهدیدات و چالش های پیش روی آن حرفه است و این رفتار از ارزش های اخلاقی تعریف شده برای آن شغل...

صفحات