شناسه : 204
يكشنبه 16 آبان 1395 ساعت 16:10 2016-11-6 16:10:41
فرهنگ… مسئله این است
مرور خاطرات گذشته درسهای فراوانی را به ما می آموزد. به یاد داریم آنگاه که پیچ اول ورود به بازاریابی شبکه ای را رد کردیم چه بسیار کسانی بودند که ما را از پشت می گرفتند که نرو!
درد و دل یکی از کاربران

کجای کار ایستاده ایم؟ (1)

فرهنگ… مسئله این است مرور خاطرات گذشته درسهای فراوانی را به ما می آموزد. به یاد داریم آنگاه که پیچ اول ورود به بازاریابی شبکه ای را رد کردیم چه بسیار کسانی بودند که ما را از پشت می گرفتند که نرو!

فرهنگ… مسئله این است
مرور خاطرات گذشته درسهای فراوانی را به ما می آموزد. به یاد داریم آنگاه که پیچ اول ورود به بازاریابی شبکه ای را رد کردیم چه بسیار کسانی بودند که ما را از پشت می گرفتند که نرو!
ولی پیچیدیم….
به یاد دارم که روزهای ابتدایی همه ما را می زدند! خودی و غیرخودی نداشت. چه آنان که تیشه برداشته بودند چه آنان که روشنفکر این صنعت بودند! به یاد دارم در روزهای ابتدایی هنوز در بدیهیات مانده بودیم و حتی از بابت ارائه مقاله انتقادی از شرکتی با تبار مالزیایی هم در امان تیشه نمی ماندیم!
ولی راهمان را رفتیم…
ما که چشم امید به راه بلدهایمان داشتیم در میانه راه دیدم که راه بلدان خودشان تا پیش از این چند گز بیشتر راه نرفته اند… پس کفش های آهنینمان را پایمان کردیم و خود راه بلد خود شدیم. نمی ترسیم که از این بگوییم که گهگاهی کج رفتیم. ولی معتقدیم که ره رفته ایم.
و همچنان راهمان را رفتیم…
با اصلاح الگوی مصرف آغاز نمودیم با جهاد اقتصادی استقامت نمودیم. با حماسه سیاسی و اقتصادی کوشیدیم و امروز با اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی با شماییم! چه خوش چید آن بزرگوار این دو را کنار هم. اقتصاد و فرهنگ…
تقدیر این انتخاب، ما را بر آن داشت که در سال 93 به این بیندیشیم که به راستی اقتصاد ما با فرهنگ ما چه کرده است و همچنین فرهنگ ما چه تاثیری بر اقتصاد ما گذارده است؟
تیغ نقد را بر نمی داریم تا کل پیکره فرهنگ اقتصادیمان را زیر سوال ببریم چون معتقدیم مخاطبین این سایت خود در این جامعه زندگی می کنند و کم و بیش در 24 ساعت روز خود حداقل روزی یکبار با یک بنگاه اقتصادی در رابطه قرار می گیرند. به آن قسمت از اقتصاد کشور که سهم ما شده است می پردازیم تا ببینیم که به راستی فرهنگ ما چه تاثیری بر بازاریابی شبکه ای گذاشته است و به راستی این پدیده نیازمند چه فرهنگی است؟
مقاله امروز را برای مدتی در همینجا به پایان می رسانیم که به راستی فرهنگ صحیح بازاریابی شبکه ای چیست؟ نقش هرکس (مسئول،بازاریاب و مدیر) در ایفای فرهنگ صحیح چیست؟ ساز و کار پیاده سازی آن چیست؟ نقش سایر فرهنگ های تجاری بر آن چیست؟ و کلید نهایی دست کیست؟
و همچنان ایستاده ایم….


اضافه کردن دیدگاه جدید