شناسه : 211
دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت 15:18 2016-11-7 15:18:06
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی

به اطلاع تمامی فعالان و شرکت های دارای مجوز بازاریابی شبکه ای می رساند  ;

آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی
(موضوع تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی)
مشتمل بر 29 ماده و 13 تبصره توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و  در تاریخ 94/04/14 به تصویب وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت رسیده است. این آیین نامه در بخش قوانین و  مقررات در دسترس عموم قرار دارد
 

 


اضافه کردن دیدگاه جدید