شناسه : 221
دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت 15:43 2016-11-7 15:43:08
یکی از ویژگی های بازاریابی شبکه ای آزادی بیانی است که در آن جاری است. به این معنا که این سیستم ها از طرفی به راحتی نقد می شوند و به راحتی مورد اتهام قرار می گیرند و از طرفی به راحتی موفقیت هایشان بزرگ جلوه داده می شوند و به راحتی دروغ در آن جاری می گردد.
دیدگاه آقای احسان دانش در مورد ویژگی های بازاریابی شبکه ای

کجای کار ایستاده ایم؟ (3)

یکی از ویژگی های بازاریابی شبکه ای آزادی بیانی است که در آن جاری است. به این معنا که این سیستم ها از طرفی به راحتی نقد می شوند و به راحتی مورد اتهام قرار می گیرند و از طرفی به راحتی موفقیت هایشان بزرگ جلوه داده می شوند و به راحتی دروغ در آن جاری می گردد.

یکی از ویژگی های بازاریابی شبکه ای آزادی بیانی است که در آن جاری است. به این معنا که این سیستم ها از طرفی به راحتی نقد می شوند و به راحتی مورد اتهام قرار می گیرند و از طرفی به راحتی موفقیتهایشان بزرگ جلوه داده می شوند و به راحتی دروغ در آن جاری می گردد. موضوع ساده است. هنگامی که شما کلام را برای تبلیغ استفاده می نمایی چاره ای جز تخریب شدن با کلام را نداری و چه بسا کلماتی که گاه برای تبلیغ استفاده می شوند گاه نقششان از تخریب صد چندان بیشتر است.
در مدل های دیگر تجاری در هر کجای دنیا هنگامی که شما حتی اگر کوچکترین تخریبی از شرکتی را در سایت خود قرار دهی باید در دادگاهی حاضر شوی و به هزاران اتهام پاسخ دهی. اما در این صنعت چون انرژی حاکم بر آن از کلام نشات می گیرد به راحتی آب خوردن شما می توانی هر چه می خواهی بگویی.
امّا آیا به راستی هر چه می خواهی باید بگویی؟
پر واضح است که جامعه ای که گفتن هر چیزی در آن آزاد باشد احساس خوبی برای انسان می آورد. امّا به چه نیتی؟ به نیت گرفتن ورودی جدید آیا باید هر چه می خواهی بگویی؟ اینجای ماجراست که شما باید مراقب تک تک کلماتی که به کار می روی باشی! این کلمات یعنی همان فرهنگ.
به عنوان مثال نتورکری که در جلسه معرفی خود نیم ساعت از وقت خود را صرف معرفی بالادرآمدها میکند کار صحیحی انجام نمی دهد. زیرا که همان طور که از اسم آن معلوم است جلسه معرفی، جلسه معرفی شرکت است و شرکت بازاریابی شبکه ای یعنی کالا، طرح درآمدزایی و استراتژی کاری. و صد البته که صحبت از شواهد واقعی نیز می تواند قسمتی از ماجرا باشد و نه همه ماجرا.
باز هم حق می دهیم…
فروش یعنی رفع نیاز! و صد افسوس که نیاز جامعه من از سوی بازاریابانش، «درآمدزایی» شناخته شده است و بزرگترین نیازی که برای بازاریابان خوش جلوه می نماید ارضای نیاز به پول از سمت مشتری احتمالی است. شاید در جامعه ای که نیاز به کیفیت بالای کالا در صدر نیازها باشد شیوه کاری بازاریابان سرزمین من پاسخگو نباشد.
در این مقاله این نیازسنجی غلط را به باد انتقاد می گیریم که خیر، نیاز واقعی این جامعه پول نیست! نیاز واقعی این جامعه در ابعاد دیگری از زندگی نهفته شده است که گاه به غلط با این تفکر مواجه می شود که اگر پول داشته باشد می تواند به آن برسد. نیاز واقعی این جامعه اخلاقیات است. حلقه مفقوده ای که انسان های زیادی را با تغییر شغل های مکرر مواجه کرده است اخلاقیات است.
بازاریابی شبکه ای از معدود کارهای دنیاست که در آن شما محکوم به حفظ اخلاق کاری هستید. در بازاریابی شبکه ای اگر می خواهید منفعت بلند مدت برای خود کسب کنید راهی جز تکیه بر اخلاقیات ندارید. بازاریابان و مشاورانی که این نیاز را به خوبی سنجیده باشند در دراز مدت می توانند شبکه مستحکمی از فروش را برای خود ایجاد نمایند که چاره ای برای رفع این نیاز اندیشیده باشد و آنجاست که شبکه های غیراخلاقی در هم می شکند. آنجاست که عده ای از افراد که به مقداری درآمد می رسند حاضر نخواهند شد هر حرفی را در جلسه معرفی خود بزنند.
در عجبم که حسن ختام تمامی جلسات بزرگان این صنعت در خارج از میهنم با 10 دقیقه صحبت در رابطه با همین اخلاقیات به پایان می رسد و حسن ختام صحبت های عده ای در وطنم به معرفی پردرآمدهای شبکه خود. در عرصه سخنرانان بزرگ این صنعت پیرمردی بود به نام جیم ران (روحش شاد و یادش گرامی) آنچه که در یک سخنرانی بزرگ ایراد نمود را هرگز فراموش نمی کنم که بزرگترین ارزش در زندگی نه پول است و نه حساب بانکی بلکه بزرکترین ارزش در زندگی خوب زندگی کردن است.
و از آن روز شیوه معرفی ام از بازاریابی شبکه ای را فراموش نمودم و برای خودم هدفی بزرگتر از پول انتخاب نمودم.

احسان دانش


اضافه کردن دیدگاه جدید