شناسه : 280
سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 15:46 2016-11-15 15:46:51
در نظر اکثر کسانی که به مفهوم بازاریابی شبکه ای آگاهی ندارد، بازاریابی شبکه ای همان « پیرامید» است.دلیل اصلی این استنباط غلط، ساختار «هرمی» شکل یک نتورک یا شبکه در بازاریابی شبکه ای است. با این حال دلیل یاد شده نا موجه است، زیرا همه ساختارهای سازمانی یا مجموعه ای ، هرمی شکل هستند.
تعریف دسیسه هرمی

دسیسه هرمی چیست؟

در نظر اکثر کسانی که به مفهوم بازاریابی شبکه ای آگاهی ندارد، بازاریابی شبکه ای همان « پیرامید» است.دلیل اصلی این استنباط غلط، ساختار «هرمی» شکل یک نتورک یا شبکه در بازاریابی شبکه ای است. با این حال دلیل یاد شده نا موجه است، زیرا همه ساختارهای سازمانی یا مجموعه ای ، هرمی شکل هستند.

در نظر اکثر کسانی که به مفهوم بازاریابی شبکه ای آگاهی ندارد، بازاریابی شبکه ای همان « پیرامید» است.دلیل اصلی این استنباط غلط، ساختار «هرمی» شکل یک نتورک یا شبکه در بازاریابی شبکه ای است. با این حال دلیل یاد شده نا موجه است، زیرا همه ساختارهای سازمانی یا مجموعه ای ، هرمی شکل هستند. آنچه پیرامید بودن یک مجموعه یا سازمان را تعیین می کند نحوه عملکرد آن می باشد نه شکل آن.

 
 
 
 
 

سازمان نتورک مارکتینگ

 
ساختار شرکت ها

 

دکتر دین یلک هرم را اینگونه توصیف می کند: از دیدگاهی هرگونه سازمان یا مجموعه ای که کالا یا خدمات توزیع می کند در نهایت ساختاری به شکل هرم خواهد داشت؛هرمی با لایه های متعدد که هر چه پایین تر برویم لایه ها بزرگتر می شوند. همه تجارت های موفق چون به توزیع محصولات و خدمات می پردازند، نهایتا شکا هرمی به خود می گیرند.
در یک دسیسه هرمی، همه یا برخی از ویژگی های زیر به چشم می خورد:
1. هیچ گونه محصول یا خدمات قانونی از سوی شرکت ارائه نمی شود. شرکت های فعال در زمینه بازاریابی شبکه ای حقوق، پورسانت ها، و پاداش های مشاوران خود را از محل سود حاصل از فروش کالاها و خدماتشان می پردازند؛ حال اگر پای هیچ گونه فروش کالا یا خدماتی در میان نباشد چنانکه در دسیسه هرمی اینگونه است آنگاه پورسانت ها و پاداش ها الزاما از پو لهای شرکت کنندگان تامین می شود
2. کالاها یا خدمات بسیار گرانتر از حد معمول عرضه می شود تا پورسانتها و پاداش های ارائه شده به شرکت کنندگان را جبران کند
3. «بازی پول» از ویژگی های بارز آن می باشد؛ به این معنی که شرکت کنندگان در پیرامید صرفا از عضو گیریشان به درآمد می رسند،چرا که هیچ گونه فروش کا لا یا خدمات وجود ندارد. در حالی که در بازاریابی شبکه ای مشاوران در حقیقیت توزیع کنندگان مستقل هستند که درآمدشان فقط از محل سود حاصل از فروش بیشتر شرکتشان حاصل می شود
4. در پیرامید برای شرکت کنندگان غیر ممکن است که به لحاظ مو قعیت و درآمد از افراد بالاتر خود پیشی بگیرند. اما در بازاریابی شبکه ای مشاوران قادرند از اسپانسر هایشان پیشی بگیرند


دیدگاه ها

به نظرم این جمله درست نیست:ساختارهای سازمانی یا مجموعه ای ، هرمی شکل هستند. سازمان ها و مجموعه و زیر مجموعه به معنای هرم و شکل هرمی نیست. در سازمان ها ساختار از بالا به پایینی وجود دارد و این ساختار بالا به پایینی صرفا نمی تواند ساختار هرمی متعارف در شرکت های بازاریابی و هرمی باشد. در شرکت های بازار یابی شبکه ای ساختار هرمی است و نه صرفا جایگاه افراد. ساختار هرمی در شرکت های هرمی و بازاریابی به گونه است که همه قطعات ( ردیف ها) شدیدا به ردیف بالایی و پایینی وابسته اند اما در سازمان ها اینگونه نیست. البته شباهت هایی وجود دارد ولی این شباهت ها از نظر ماهیتی متفاوت هستند. ساختار هرمی به نوعی رفتار گله ای را با خود همراه می آورد. عملکرد افراد از یکدیگر بسیار تأثیر می پذیرند. در سازمان ها نیز افراد از یک دیگر تأثیر می پذیرند اما به گونه ای نیست که ماهیت وجودی سازمان در خطر فروپاشی ناشی از این روابط قرار بگیرد. در هرم های غیربازاریابی شبکه ای، هر ردیف و سطح از افراد به میزان زیادی متکی به خود هستند و می توانند کار خود را به جلو ببرند اما در هرم های بازاریابی شبکه ای و هرمی این اتکا به میزان زیادی به دیگران وجود دارد. اساس هرم استفاده از ظرفیت و نیروی کار دیگران است. این است که خطر بزرگی است. برخلاف آنچه که برخی بازاریابان می گویند و استفاده از اهرم انسانی را مزیت این کار می دانند، این اهرم انسانی شاید برای عده ای مزیت به حساب بیاید ولی برای کل شرکت و برای کل افراد در هرم و همچنین نظام اقتصادی یک خطر بزرگ به حساب می آید.

اضافه کردن دیدگاه جدید