شناسه : 309
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 15:21 2016-12-7 15:21:33
در سایت تمامی شرکت ها، شماره های تماس واحد بازرسی به منظور پاسخگویی به شکایات بازاریابان قرار شده است.
نحوه رسیدگی به شکایات بازاریابان

نهاد پاسخگو به شکایات بازاریابان

در سایت تمامی شرکت ها، شماره های تماس واحد بازرسی به منظور پاسخگویی به شکایات بازاریابان قرار شده است.

در سایت تمامی شرکت ها، شماره ها تماس واحد بازرسی به منظور پاسخگویی به شکایات بازاریابان قرار شده است.این شماره ها عبارت است از : 26421196- 26421289

برخی از بازاریابان تصور می کنند که این شماره ها متعلق به واحد پاسخگویی شرکت هاست، دو نکته را برای آگاهی بیشتر بازاریابان محترم گوشزد می نماییم:

  1.  این شماره ها متعلق به واحد بازرسی کمیته نظارت بوده و تحت نظارت هیج شرکتی نیست.
  2.  این شماره ها صرفاً جهت دریافت گزارش شکایات و ثبت شکایات بازاریابان است و استعلام وضعیت و کسب اطلاعات در  رابطه با شرکت ها از وظایف این واحد نیست. بازاریابان به منظور کسب اطلاعات مستقیماً با دبیرخانه کمیته با شماره های: 88893801-021  داخلی 4333 یا 4039 تماس حاصل نمایند.

اضافه کردن دیدگاه جدید