شناسه : 462
شنبه 9 ارديبهشت 1396 ساعت 11:05 2017-4-29 11:05:08
درخصوص برگزاری جلسات غیرقانونی بازاریابان شرکت آویژه سگال، مطابق مقررات به شرکت مذکور اخطار کتبی داده شد تا نسبت به نظارت بیشتر بر عملکرد بازاریابان خود اقدام نماید.
درخصوص برگزاری جلسات غیرقانونی بازاریابان شرکت آویژه سگال، مطابق مقررات به شرکت مذکور اخطار کتبی داده شد تا نسبت به نظارت بیشتر بر عملکرد بازاریابان خود اقدام نماید.

به اطلاع  کلیه شرکت های بازاریابی شبکه ای  و بازاریابان می رساند،درصورت مشاهده هرگونه تخلف ونقض مقررات آیین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی بصورت مستدل و مستند، برخورد لازم با شرکت و بازاریاب متخلف صورت خواهد گرفت.از این رو براساس تصمیم مورخ 96/2/4 کمیته نظارت،بدلیل وصول گزارشات مستند درخصوص برگزاری جلسات غیرقانونی بازاریابان شرکت آویژه سگال، مطابق مقررات به شرکت مذکور اخطار کتبی داده شد تا نسبت به نظارت بیشتر بر عملکرد بازاریابان خود اقدام نماید.

همچنین نظر کلیه بازاریابان را به عناوین تخلفات بازاریابی شبکه ای در بخش اینفوگراف تخلفات مندرج در این سایت جهت آگاهی و پیشگیری از بروز تخلف معطوف می دارد.


اضافه کردن دیدگاه جدید