شناسه : 479
يكشنبه 21 خرداد 1396 ساعت 12:39 2017-6-11 12:39:22
قابل توجه مدیران محترم شرکت های بازاریابی شبکه ای و بازاریابان
قابل توجه مدیران محترم شرکت های بازاریابی شبکه ای و بازاریابان

قابل توجه مدیران محترم شرکت های بازاریابی شبکه ای و بازاریابان:

هرگونه برگزاری همایش توسط بازاریابان یا سازماندهی و تشویق سازمان فروش مبنی بر شرکت در همایش های خارجی و داخلی، خارج از چارچوب برنامه شرکت ممنوع است.

بدیهی است نظارت بر عملکرد بازاریابان برعهده شرکت بوده و برابر بند 13 ماده 13،تبصره 2 ماه 16 و ماده 17 آیین نامه اجرایی مواد 2 و12 تبصره ماده87  با شرکت و بازاریاب خاطی برخورد خواهد شد.


اضافه کردن دیدگاه جدید