شناسه : 508
سه شنبه 20 تير 1396 ساعت 15:39 2017-7-11 15:39:09
شرکت راه سوم پارسیان به دلیل پاره ای از تخلفات اخطار کتبی دریافت کرد.
شرکت راه سوم پارسیان به دلیل پاره ای از تخلفات اخطار کتبی دریافت کرد.

به اطلاع می رساند شرکت راه سوم پارسیان به دلیل برخی تخلفات مندرج در آئین نامه اخطار کتبی را از کمیته محترم نظارت بر بازاریابی شبکه ای دریافت نموده است.لازم به ذکر است شرکت مذکور موظف است در ظرف مدت سه ماه نسبت به اصلاح عملکرد خود اقدام نماید و در طول این مدت محدودیت د رراه اندازی شعبه و برگزاری همایش را خواهد داشت.


اضافه کردن دیدگاه جدید