شناسه : 518
چهارشنبه 28 تير 1396 ساعت 08:45 2017-7-19 08:45:10
اخطار کتبی جهت شرکت راه سوم پارسیان
اخطار کتبی جهت شرکت راه سوم پارسیان

کمیته نظارت در جلسه مورخ 96/4/14، با توجه به عناوین تخلفات شرکت راه سوم پارسیان (از جمله برگزاری جلسات فاقد مجوز درخارج از محل دفتر و شعب، تعیین جوایز وپاداش خارج از طرح سوددهی) مقرر نمود:

1-برابر ماده (13) آیین نامه مذکور برای دفعه اول نسبت به اخطار کتبی اقدام گردد.

2- براساس تبصره (1) بخش (الف) ماده مارالذکر؛ علاوه بر اخطار محدودیت راه اندازی شعبه و برگزاری همایش تا اصلاح عملکرد به مدت سه ماه اعمال شود.


دیدگاه ها

آیا شرکتهایی هستند که قرار داد بین المللی با کشورهای همسایه داشته باشند؟و آیا امکان اشتغال اشخاص خارجی در شرکتهای ایرانی مثل بادران و غیره هست؟

اضافه کردن دیدگاه جدید