شناسه : 546
يكشنبه 29 مرداد 1396 ساعت 16:15 2017-8-20 16:15:36
حداقل میزان خرید جهت واجد صلاحیت دریافت شدن، برای بازاریابان کهنه کار عنوانی آشنا است
حداقل میزان خرید جهت واجد صلاحیت دریافت شدن، برای بازاریابان کهنه کار عنوانی آشنا است

حداقل میزان خرید جهت واجد صلاحیت دریافت شدن، برای بازاریابان کهنه کار عنوانی آشنا است؛ اما بسیاری از بازاریابان جدیدالورود به دلیل عدم آموزش مناسب شناخت درستی از مفهوم آن ندارند تا جایی که آن را اجبار در خرید به حساب می آورند و حتی شکایت هایی را از شرکت به دلیل تعیین استراتژی خرید مطرح می نمایند.

به منظور تفکیک بازاریابان فعال از غیر فعال و همچنین اختصاص پورسانت بر مبنای فعالیت بازاریابان نه صرف داشتن جایگاه، به شرکت های بازاریابای شبکه ای اجازه داده شده است تا ماهیانه مبلغی را به عنوان حداقل مقدار خرید بازاریابان تعیین کنند. بازاریابانی که تمایل دارند به عنوان بازارایاب فعال شناخته شوند و واجد صلاحیت دریافت پورسانت گروهی شوند می بایست ماهیانه حداقل خریدی را به مبلغ تعیین شده داشته باشند. البته جز مقدار تعیین شده، شرکت ها اجازه تعیین هیچ گونه مبلغ خریدی را تحت هر عنوانی برای بازاریابان ندارند. مبالغ واجد صلاحیت دریافت پورسانت شدن در شرکت های بازاریابای شبکه ای داخلی  از رنج پنجاه هزار تا صد و پنجاه هزار تومان است. 

البته قابل ذکر است این مبلغ فقط برای دریافت پورسانت فروش گروهی است و برای دریافت پورسانت خرده فروشی نیاز به خرید در حجم تعیین شده نیست و همه بازاریابان بنا بر سیاست های شرکت می توانند پورسانت خرده فروشی را که در قالب تخفیف بر روی قیمت محصولات ارئه می شود، دریافت کنند.


اضافه کردن دیدگاه جدید