شناسه : 548
دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 10:16 2017-8-21 10:16:58
انتخابات نوبت اول هیات مدیره و بازرسی اتحادیه کشوری صنف کسب و کار های مجازی آغاز شد .
انتخابات نوبت اول هیات مدیره و بازرسی اتحادیه کشوری صنف کسب و کار های مجازی آغاز شد .

انتخابات نوبت اول هیات مدیره و بازرسی اتحادیه کشوری صنف کسب و کار های مجازی آغاز شد .

 

منبع: دبیرخانه کمیته نظارت

اضافه کردن دیدگاه جدید