شناسه : 550
دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 16:34 2017-8-21 16:34:46
به اطلاع می رساند انتخابات اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی جهت انتخاب هیأت مدیره و  بازرسی این اتحادیه مورخ 30/05/1396، با حضور نمایندگان کسب و کارهای اینترنتی برگزار گردید.
به اطلاع می رساند انتخابات اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی جهت انتخاب هیأت مدیره و بازرسی این اتحادیه مورخ 30/05/1396، با حضور نمایندگان کسب و کارهای اینترنتی برگزار گردید.

به اطلاع می رساند انتخابات اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی جهت انتخاب هیأت مدیره و  بازرسی این اتحادیه مورخ 30/05/1396، با حضور نمایندگان کسب و کارهای اینترنتی برگزار گردید.

اتحادیه کشوری به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور ساماندهی فعالیت کسب و کارهای مجازی در قالب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور امکان تشکیل پیدا کرده است.

به گفته جناب آقای امانت، قائم مقام مرکز امور اصناف و بازرگانان، با توجه به گستره جغرافیایی و تنوع زیاد رسته های محصولی ارائه شده توسط کسب و کارهای مجازی نیاز به وجود اتحادیه کشوری به منظور ساماندهی و کنترل بهتر کسب و کارهای مجازی احساس می گردید که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت وارد فاز اجرایی گردید.

از مهم ترین دلایل تشکیل این اتحادیه ساماندهی فعالین حوزه کسب و کارهای مجازی به منظور افزایش قابلیت نظارت و کنترل در ارائه خدمات به مصرف کنندگان است که این موضوع به عنوان مهم ترین وظیفه اتحادیه نیز محسوب می گردد.

در رابطه با شرایط برگزاری باید اضافه کرد که شرکت کنندگان در این انتخابات همگی از دارندگان پروانه کسب کسب و کارهای مجازی بوده اند که پس از بررسی صلاحیت توسط کمیته تطبیق شرایط و اعلام سراسری توسط روزنامه های کثیر الانتشار، اتحادیه استان های مربوطه و پیامک امکان حضور در رأی گیری را پیدا کرده اند. قابل ذکر است این انتخابات هم زمان در هفت نقطه کشور که بیشترین پروانه کسب صادر شده را دارا بوده برگزار شده است و دارندگان پروانه کسب با در دست داشتن پروانه کسب و کارت شناسایی معتبر امکان حضور در رأی گیری را دارا بوده اند.

 در این انتخابات تعداد 236 نفر کاندید حائز شرایط، در رأی گیری حضور داشتند. از تعداد 98 رأی اخذ شده، 96 رأی مأخوذه و تعداد 2 رأی باطله اعلام شد.

نفرات برگزیده به ترتیب تعداد بیشترین رأی به قرار زیر اعلام شده است.

·  اعضای اصلی هیأت مدیره:

- حمید محمدی: 41 رأی

- محمد کرمی: 40 رأی

- شهرام شاهکار: 30 رأی

- فرشاد وکیل زاده: 36 رأی

- رضا الفت نسب: 31 رأی

·  اعضای علی البدل:

- حمید رضا اعتدال مهر: 28 رأی

- منصور حقانی: 20 رأی

·  بازرسین منتخب:

-   مصطفی سعید نژاد: 40 رأی

-   صادق محمدی: 25 رأی

قابل ذکر است هیأت اجرایی برگزاری این انتخابات متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و اتاق اصناف ایران بوده و کاندیداها تا 3 روز امکان اعتراض به نتایج انتخابات را دارا هستند.

 

 

 

 

 


اضافه کردن دیدگاه جدید