شناسه : 554
چهارشنبه 8 شهريور 1396 ساعت 14:54 2017-8-30 14:54:12
 بازخرید یکی از مهم ترین حقوق بازاریابان است که مشکلات زیادی بر سر راه اجرای صحیح آن وجود دارد. نیمی از این مشکلات به عدم آگاهی و شناخت صحیح بازاریابان و نیمی دیگر به عملکرد شرکت ها برمی گردد.
بازخرید یکی از مهم ترین حقوق بازاریابان است که مشکلات زیادی بر سر راه اجرای صحیح آن وجود دارد. نیمی از این مشکلات به عدم آگاهی و شناخت صحیح بازاریابان و نیمی دیگر به عملکرد شرکت ها برمی گردد.

بازخرید همانطور که در مطالب پیشین به آن اشاره کردیم، یکی از مهم ترین حقوق بازاریابان است که مشکلات زیادی بر سر راه اجرای صحیح آن وجود دارد. نیمی از این مشکلات به عدم آگاهی و شناخت صحیح بازاریابان و نیمی دیگر به عملکرد شرکت ها برمی گردد.

در بحث عملکرد شرکت ها دو موضوع مطرح است:

1-    کوتاهی در آموزش و آشنا کردن بازاریابان با این حق قانونی شان علاوه بر تأکیدات صورت گرفته توسط مراجع نظارتی.

2-    کارشکنی و مانع تراشی در بازپس گیری محصولات.

بر طبق بند "6" ماده 10 آیین نامه اجرایی شرکت ها موظفند دوره های آموزشی رایگان مشتمل بر آموزش فرآیند و مفاهیم بازاریابی شبکه ای و منشور اخلاقی شرکت با مشارکت بازاریابان سطوح بالاتر، برای سایر بازاریابان را برگزار نماید. مطابق این بند نحوه بازخرید که از مهم ترین حقوق بازاریابان است باید آموزش داده شود.

مفهوم بازخرید یکی از مهم ترین مفاهیمی است که متأسفانه در آموزش آن کوتاهی صورت گرفته و بسیاری از بازاریابان جدید الورود از آن اطلاع ندارند. مشکل بعدی کوتاهی در بازپس گیری محصولات است که برخی شرکت ها به بهانه های متفاوت و یا تحمیل شرایط مازاد بر آنچه در آیین نامه تعیین شده در انجام آن کارشکنی می کنند. این موضوع بعضاً موجب انصراف بازاریابان در پی گیری حق شان می شود.

اگر شرکت ها عمداً کوتاهی در احقاق این حق داشته باشند مسلماً تخلف صورت گرفته است، اما برخی مواقع شرکت ها نیز با مشکلاتی در راه اجرای آن مواجه هستند. نکات زیر می تواند کمک کننده در اجرای این موضوع باشد:

1- امکان ثبت درخواست بازخرید در دفتر کار مجازی موجود و مشخص باشد.

2- بازاریاب کالای قابل فروش مجدد را سالم تحویل انبار یا شعب مورد تأیید شرکت نماید.

3- اگر کالایی از حیث برخی مقررات عمومی قابل بازخرید نیست با ذکر عناوین و دلایل مربوطه در زمان خرید کالا و سپس قسمت ثبت درخواست بازخرید اطلاع رسانی شود.

4- تمامی کالاها به نحوی بسته بندی و ارسال شود که شرایط استفاده یا  باز بودن محصول قابل تشخیص باشد.

5- نحوه و زمان استرداد مبلغ به حساب بازاریاب متقاضی بازخرید شرح داده شود.

6-  طبق ضوابط، شرکت ها مجاز به استرداد سایر مبلغ پورسانتی از بازاریابان بالاسری فرد متقاضی در ماه های بعدی فعالیت ایشان می باشند.

7- بخش پشتیبانی شرکت ها به طور شفاف شرایط بازخرید را برای بازاریابان متقاضی شرح دهند.

8- توضیح شرایط بازخرید در تمامی جزوات، بنرهای آموزشی و قرارداد فی مابین بازاریابان و شرکت یکی دیگر از راه کارهای اجرایی جهت آگاهی بازاریابان از حقوق خود می باشد.

9- بیان این موضوع که ثبت درخواست بازخرید به معنی پایان ارتباط کاری و فسخ قرارداد بازاریاب خواهد بود و اینکه اگر کالایی معیوب و ناقص باشد، بازاریابان در زمان تحویل به دقت کامل بررسی و از تحویل امتناع کنند تا شامل فسخ قرارداد و بازخرید کالا نشود.

هر یک از موارد فوق به شرکت ها کمک می نماید تا قانون بازخرید را در بهترین شکل اجرا نمایند تا نه بازاریابان و نه شرکت متضرر شوند.

گفتنی است اگر شرکت بازاریابی شبکه ای از شرایط کیفی و قیمت کالای مورد عرضه خود برای مصرف کننده نهایی اطمینان داشته باشد، ابائی از اجرای مقررات و انجام بازخرید نخواهد داشت و همواره در سایت رسمی خود شرایط را اطلاع رسانی خواهد کرد؛ زیرا می داند کالای باکیفیت همیشه مشتری خود را دارا است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اضافه کردن دیدگاه جدید