شناسه : 866
يكشنبه 14 آبان 1396 ساعت 10:06 2017-11-5 10:06:00
 
امکان ورود به شعب دارای مجوز برای تمامی بازاریابان می بایست مهیا باشد و آموزش در شعب رایگان است. در صورت ممانعت لیدر ها موضوع را ابتدا به مسئول شعبه گزارش و در سایت ثبت نارضایتی کنید تا دفتر مرکزی پیگیر موضوع باشد درصورت عدم دریافت نتیجه، مراتب را با مستندات و مشخصات کامل به بازرسی اصناف ارسال نمایید. شرط برگزاری جلسات برای رده های خاص یا بر اساس مدت زمان عضویت مانعی ندارد اما شرط خرید بالا جهت آموزش تخلف محسوب می شود

اضافه کردن دیدگاه جدید