شناسه : 894
سه شنبه 14 فروردين 1397 ساعت 10:48 2018-4-3 10:48:01
شرط انقضاء قرارداد ( شرط فسخ)
شرط انقضاء قرارداد ( شرط فسخ)
براساس اعلام نظر شماره 60/239713 مورخ 96/10/27 دبیرخانه کمیته نظارت، شرط منقضی شدن قرارداد فیمابین شرکت و بازاریابان براساس عدم خرید کالا در بازه زمانی یک ماهه، در این خصوص(ضمن محفوظ بودن حق عدم تمدید قرارداد از سوی شرکت) بدون رعایت ترتیبات و مهلت های موضوع بخشنامه شماره 60/57733 مورخ 95/03/04 از مصادیق "شرط فسخ "تلقی گردیده و باطل است. بنابراین گذارندن چنین شرطی و عدم رعایت ترتیبات مقرر، زمینه ­ساز تحقق تخلف مندرج در ردیف (2) بند (الف) ماده (13) آیین ­نامه اجرایی موضوع مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی خواهد شد. 
 

 


اضافه کردن دیدگاه جدید