شناسه : 898
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 ساعت 10:56 2018-4-24 10:56:34
شرکت سپاروک پخش پایدار پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
شرکت سپاروک پخش پایدار پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.

شرکت سپاروک پخش پایدار با شناسه صنفی 0466325028 در تاریخ 01/02/1397 پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال تا تاریخ 01/02/1402 از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.

این شرکت با آدرس سایت  www.separuk.com هم اکنون مجوز فعالیت در بازاریابی شبکه ای را دارا می باشد.


اضافه کردن دیدگاه جدید