شناسه : 899
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 ساعت 10:58 2018-4-24 10:58:53
شرکت عطا تجارت گستر کارنو پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال  ازاتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
شرکت عطا تجارت گستر کارنو پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال ازاتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.

شرکت عطا تجارت گستر کارنو با شناسه صنفی 0466325058 در تاریخ 01/02/1397 پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال تا تاریخ 01/02/1402 از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.

این شرکت با آدرس سایت www.atamlm.ir هم اکنون مجوز فعالیت در بازاریابی شبکه ای را دارا می باشد.

 


اضافه کردن دیدگاه جدید