شناسه : 900
چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 ساعت 14:28 2018-4-25 14:28:08
شرکت  آرمان تدبیر اطلس پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال  ازاتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
شرکت آرمان تدبیر اطلس پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال ازاتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
شرکت آرمان تدبیر اطلس با شناسه صنفی 0466326056 در تاریخ 1397/02/02 پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال تا تاریخ 1402/02/02 از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
این شرکت با آدرس سایت  www.atlasme.ir هم اکنون مجوز فعالیت در بازاریابی شبکه ای را دارا می باشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید