شناسه : 901
چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 ساعت 14:34 2018-4-25 14:34:05
شرکت فوژان شبکه تجارت پاسارگاد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال  از  اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
شرکت فوژان شبکه تجارت پاسارگاد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
شرکت فوژان شبکه تجارت پاسارگاد با شناسه صنفی 046632230 در تاریخ 1397/01/28 پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال تا تاریخ 1402/01/28 از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
این شرکت با آدرس سایت  www.tpmlm.com هم اکنون مجوز فعالیت در بازاریابی شبکه ای را دارا می باشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید