شناسه : 910
سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 ساعت 10:35 2018-5-8 10:35:22
مطابق با بخشنامه شماره 60/135408 مورخ 95/06/14 تمامی شرکت های بازاریابی شبکه ای به منظور توزیع عادلانه و تحدید سطوح پرداخت کمیسیون و پاداش بازاریابان در طرح های درآمدی موظف هستند 9 معیار  را مد نظر قرار دهند.
بررسی بخشنامه دبیرخانه کمیته نظارت در رابطه با طرح سوددهی

الزامات طرح سوددهی در شرکت های بازاریابی شبکه ای

مطابق با بخشنامه شماره 60/135408 مورخ 95/06/14 تمامی شرکت های بازاریابی شبکه ای به منظور توزیع عادلانه و تحدید سطوح پرداخت کمیسیون و پاداش بازاریابان در طرح های درآمدی موظف هستند 9 معیار را مد نظر قرار دهند.

مطابق با بخشنامه شماره 60/135408 مورخ 95/06/14 تمامی شرکت های بازاریابی شبکه ای به منظور توزیع عادلانه و تحدید سطوح پرداخت کمیسیون و پاداش بازاریابان در طرح های درآمدی موظف هستند 9 معیار ارائه شده در ذیل را مد نظر قرار دهند:

1- عدم لحاظ هيچ گونه شرط، جهت دريافت سود خرده فروشي در ازاي مرحله اول در صورت افزايش پلکاني سود خرده فروشي؛

2- پرداخت سود خرده فروشي به صورت تخفيف و عدم واريز به صورت ماهيانه (درصورت ارجاع مستقيم مصرف کننده نهايي به شرکت، سود خرده فروشي بايد براي بازارياب اعمال گردد) درضمن کميسيون خرده فروشي مي بايست از کميسيون و پاداش مجموعه اي تفکيک شود؛

3- عدم اختصاص پاداش استخري (1)  به عنوان مشوقي جهت افزايش خرده فروش بازارياب؛

4- حداکثر مبلغ خريد براي امکان دريافت کميسيون و پاداش در طرح يک ميليون ريال است.
(تعيين اين مبلغ در قالب امتياز مجاز نيست)؛

5- تجميع حجم فروش براي محاسبه کليه شيوه هاي پرداخت کميسيون حداکثر تا سطح تعيين شده در ازاي مشارکت جمعي بازاريابان سطوح بالاتر درجذب، آموزش و حمايت بازاريابان جديد؛

6- در نظر گرفتن حداقل(15) رده مديريتي جهت افزايش تدريجي معيارهاي ارتقاء بازارياب. (معيارهاي ارتقاء بازارياب شامل: افزايش حجم فروش گروهي، افزايش تعداد بازاريابان داراي رده مديريتي، حفظ حجم فروش در بازه زماني مشخص و تعداد مستقيم گروه فروش فعال است)؛

7- حذف هر گونه پاداش بر اساس دو گروه فروش و ميزان امتياز مشخص در هر شاخه به صورتي که انگيزه لازم از شخص براي توسعه و ساختن گروه هاي فروش بيشتر گرفته شود. (مواردي نظير جابجايي شاخه ها يا تفکيک آنها به دو شاخه بزرگ و کوچک از طريق تجميع گروه هاي فروش، مشمول اين مورد خواهند بود)؛

8- حذف هر گونه کميسيون و پاداش محدود شده تحت عنوان سقف درآمدي درطرح سوددهي به صورت روزانه يا ماهيانه؛

9- تخصيص حداکثر چهل درصد از فروش شرکت به طرح سود دهي با توجه به حذف هزينه تبليغات انبارداري و حذف واسطه ها.

(1) پاداش استخري در بازاريابي شبکه اي عبارت است از اختصاص درصدي از فروش ناخالص شرکت به افراد واجد صلاحيت، به طوري که با تجميع امتيازات افرادِ واجد صلاحيت و احتساب درصد اختصاص يافته ارزش ريالي هر امتياز محاسبه و بر اين اساس سهم هر فرد محاسبه گردد.

 


اضافه کردن دیدگاه جدید