شناسه : 911
يكشنبه 23 ارديبهشت 1397 ساعت 16:10 2018-5-13 16:10:06
هیچ فرمول جادویی یا دستورالعمل حک شده در سنگ برای آماده کردن یک راهبرد وجود ندارد. اگرچه وظیفه اصلی یک راهبرد، ایجاد هدف و جهتی مشخص برای کسب و کار شماست. در اینجا به 9 فعالیت کلیدی که برای ساخت و تغییر راهبرد نیاز به انجام آن ها وجود دارد، اشاره خواهیم کرد.
دیدگاه کلیف واکر در رابطه با موفقیت در بازاریابی شبکه ای

خلق راهبرد موفقیت برای کسب و کار بازاریابی شبکه ای(بخش اول)

هیچ فرمول جادویی یا دستورالعمل حک شده در سنگ برای آماده کردن یک راهبرد وجود ندارد. اگرچه وظیفه اصلی یک راهبرد، ایجاد هدف و جهتی مشخص برای کسب و کار شماست. در اینجا به 9 فعالیت کلیدی که برای ساخت و تغییر راهبرد نیاز به انجام آن ها وجود دارد، اشاره خواهیم کرد.
یکی از موارد فوق العاده در مورد بازاریابی شبکه ای این است که مهم ترین عامل موفقیت، شخصی است که کسب و کار را اداره می کند. شما برای موفقیت در آن به پول زیاد، دفتر کار تجملی یا ارتباطات فوق العاده نیاز ندارید. اما آنچه نیاز دارید، طرحی است که شما را قادر می سازد بیشترین منابع را در اختیار خود داشته باشید. 
هیچ فرمول جادویی یا دستورالعمل حک شده در سنگ برای آماده کردن یک راهبرد وجود ندارد. اگرچه وظیفه اصلی یک راهبرد، ایجاد هدف و جهتی مشخص برای کسب و کار شماست. در اینجا به 9 فعالیت کلیدی که برای ساخت و تغییر راهبرد نیاز به انجام آن ها وجود دارد، اشاره خواهیم کرد. این 9 فعالیت کلیدی به 9 حوزه تقسیم می شوند و شامل موارد ذیل هستند:
1. اولویت های زندگی: همچنان که به آینده می نگرید، به وضوح اولویت هایی را که برایتان مهم هستند را تعیین کنید.
2. هدف: آشکارا دلایل خود برای ساخت کسب و کار، هدف کلی و آنچه که در تلاش برای رسیدن به آن هستید را تعیین کنید.
3. چشم انداز: چشم اندازی از آنچه که در آینده می خواهید ایجاد کنید و درباره آن با افراد مرتبط به کسب و کارتان گفتگو کنید. 
4. ارزش های اصلی: ارزش های اصلی خود را شناسایی کنید و آن ها را در رفتار خود و به عنوان معیارهای تصمیم گیری مورد استفاده قرار دهید.
5. مهارت های اصلی: مهارت های اصلی و مهارت های مورد نیاز برای موفقیت را شناسایی کنید. از این مهارت ها برای ایجاد رقابت مفید در بازار استفاده کنید.
6. بازار: بازاری که در آن فعالیت می کنید را بررسی کنید و فرصت ها و تهدیدهای آن را تعیین کنید و سپس بازارهای هدف را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید. از چگونگی نفوذ به بازارهای منتخب خود اطمینان حاصل کنید.
7. سیستم: اطمینان حاصل کنید قوانین سیستم، نیازهای تیم شما را در بازاری که لازم است از اجرای راهبرد کسب و کارتان حمایت کنید، تأمین می کند.
8. واسطه های کلیدی: واسطه های داخلی و خارجی را شناسایی، تأثیر آن ها را روی کسب و کارتان ارزیابی کرده و راهبردهای مؤثر را برای شناسایی و بیان نیازها و علایق آن ها ایجاد کنید.
9. منابع مهم: منابع محسوس و نامحسوس کلیدی در کسب و کارتان را شناسایی کنید و از موجودی کافی آن ها اطمینان حاصل کنید.
افراد از لحاظ این که در چه مرحله ای از پیشرفت در حوزه های کلیدی هستند متفاوتند. اکثر ما دوست داریم  روی کارهایی که به بهترین وجه انجام می دهیم، تمرکز کنیم. در حقیقت ما باید بیشترین توجه را به حوزه هایی داشته باشیم که در آن ها ضعیف ترین هستیم، چرا که در اینجا راهبرد ما، در معرض بیشترین خطر از هم گسستگی قرار دارد.
پرسشنامه بخش دوم به شما برای ارزیابی موقعیت خودتان در هر یک از حوزه های مختلف مورد نیاز برای یک راهبرد منسجم کمک می کند و مشخص می کند که کجا نیاز به تمرکز وجود دارد. زمانی که پرسشنامه تکمیل شد و شما یک تصویر کلی خوب از موقعیت خود داشتید، بقیه بحث در مورد هر یک از 9 مورد کلیدی به ترتیب عنوان بیان خواهد شد.
 

اضافه کردن دیدگاه جدید