شناسه : 914
شنبه 29 ارديبهشت 1397 ساعت 13:50 2018-5-19 13:50:16
پرسشنامه بخش دوم به شما برای ارزیابی موقعیت خودتان در هر یک از حوزه های مختلف مورد نیاز برای یک راهبرد منسجم کمک می کند و مشخص می کند که کجا نیاز به تمرکز وجود دارد.
پرسشنامه بخش دوم به شما برای ارزیابی موقعیت خودتان در هر یک از حوزه های مختلف مورد نیاز برای یک راهبرد منسجم کمک می کند و مشخص می کند که کجا نیاز به تمرکز وجود دارد.

پرسشنامه بخش دوم به شما برای ارزیابی موقعیت خودتان در هر یک از حوزه های مختلف مورد نیاز برای یک راهبرد منسجم کمک می کند و مشخص می کند که کجا نیاز به تمرکز وجود دارد. زمانی که پرسشنامه تکمیل شد و شما یک تصویر کلی خوب از موقعیت خود داشتید، بقیه بحث در مورد هر یک از 9 مورد کلیدی به ترتیب عنوان بیان خواهد شد.

 

پرسشنامه راهبرد

این پرسشنامه ساده برای کمک به ارزیابی شما در مورد این که در چه مرحله ای از پیشرفت یک راهبرد کامل برای کسب و کار بازاریابی خود هستید، طراحی شده است. امتیازی که به خودتان پس از اتمام آن می دهید، این که چقدر خوب یا ضعیف عمل می کنید را منعکس نمی کند. در واقع این امکان وجود دارد که بدون هیچ راهبردی بسیار موفق بود (هر چند که خیلی نادر است). هدف کمک به شما برای شروع این فرآیند یا افزودن جزئیات بیشتر به آنچه قبلاً انجام داده اید است و این که توجه شما به حوزه هایی که می توانید برای موفق تر بودن در کسب و کارتان وارد شوید جلب شود.

مطمئن شوید که به همه عبارت ها پاسخ داده اید و کاملاً در پاسخ های خود صادق بوده اید. به خاطر داشته باشید که اینجا هدف نمره دادن به شما نیست، بلکه کمک به شما برای رسیدن به اهدافتان است. هر جفت از سؤالات مربوط به یکی از 9 حوزه ذکر شده در بخش بالا، به ترتیبی است که ارائه شده است.

 

دستورالعمل

هر عبارت را به دقت بخوانید، سپس  شماره پایین آن را بر اساس میزان موافقت یا مخالفت خود انتخاب کنید. 1= کاملاً مخالفم، 2= تا حدی مخالفم، 3= موافق یا مخالف نیستم، 4= تا حدی موافقم، 5= کاملاً موافقم. پس از این که پرشسنامه را کامل کردید، دستورالعمل انتهای آن را برای امتیازدهی دنبال کنید.

1. من به وضوح اولویت های زندگی خودم را تعیین کرده ام.

1     2     3     4     5

2. من از این اولویت های زندگی برای شروع مسیر و راهنمایی در تصمیم گیری هایم استفاده می کنم.

1     2     3     4     5

3. من هدف واضحی دارم که کانون توجه و مسیر را برای کسب و کار بازاریابی شبکه ای من فراهم می کند.

1     2    3    4     5

4. هدف من همراستا با اولویت های زندگی من است و توصیف دقیقی است از کسی که هستم و باورهایی که دارم.

1     2     3     4     5

5. من چشم انداز بسیار روشنی دارم از این که در سه تا پنج سال آینده کجا خواهم بود و آن را نوشته ام.

1     2     3     4     5

6. چشم انداز من یک نیروی انرژی بخش است که انگیزه های قوی برای هر کس در تیم من فراهم می کند.

1     2     3     4     5

7. من می دانم ارزش های اصلی من چیست و چرا آن ها را دارم.

1     2     3     4     5

8. همین ارزش های اصلی روی تصمیم گیری در کسب و کار من تأثیر دارد.

1     2     3     4     5

9. من مهارت های اصلی مورد نیاز برای موفقیت در بازاریابی شبکه ای را می دانم و به طور مداوم برای توسعه و بهبود آن ها کار می کنم.

1     2     3     4     5

10. من می دانم چطور از مهارت های اصلی در فرصت های جدید استفاده کنم.

1     2     3     4     5

11. من در مورد جایی که مایلم کسب و کارم را بسازم مطمئن هستم و یک سیستم مؤثر مناسب برای ایجاد و جذب مشتریان جدید در بازارهای منتخب خود دارم.

1     2     3     4     5

12. من دانش بسیار خوبی از صنعت بازاریابی شبکه ای دارم و به طور مداوم در جستجوی فرصت ها و تهدیدهایی هستم که کسب و کار من را تحت تأثیر قرار می دهند، بنابراین می توانم آن ها را ارزیابی کرده و عملکرد مناسبی داشته باشم.

1     2     3     4     5

13. من سیستمی دارم که به من اجازه می دهد سهم قابل توجهی در بازارهایی که مایلم در آن ها کار کنم داشته باشم.

1     2     3     4     5

14. من قادر به توسعه پشتیبانی های لازم برای رسیدگی به نیازهای تیم خودم و بازارهایی که در آن کار می کنند هستم.

1     2     3     4     5

15. من با گروه ها و افرادی که تحت تأثیر روش اجرای کسب و کارم قرار دارند آشنا هستم و قادرم حمایت دایمی از همه این گروه ها دریافت کنم.

1     2     3     4     5

16. من به طور مداوم برای توسعه روابط برد- برد صحیح با هر کسی که تحت تأثیر کسب و کار من قرار می گیرد، کار می کنم.

1     2     3     4     5

17. من به وضوح منابع مورد نیاز برای اجرای کسب و کار و رسیدن به راهبرد کسب و کارم را تعیین کرده ام.

1     2     3     4     5

18. من مطمئنم که این منابع کلیدی از کسب و کار من پشتیبانی می کنند و من موجودی معینی از آن ها را دارم.

1     2     3     4     5

 

برای نمره دهی به پرسشنامه: عددهایی را که به هر عبارتی اختصاص دادید، جمع بزنید، حاصل جمع آن را تقسیم بر 90 کنید، سپس برای درصدگیری، حاصل تقسیم را ضرب در 100 کنید که این نشان می دهد که تا چه حدی راهبرد شما کامل است.

به خاطر داشته باشید که اینجا چیزی به عنوان شکست وجود ندارد، بنابراین مطمئن شوید که نمره شما دقیق است. هر چه به 100 درصد نزدیک باشید، شما عوامل راهبرد موفق را کامل تر انجام داده اید. هرچه از 100 درصد دورتر باشید، در تلاش برای ساخت یک راهبرد قوی به انجام موارد بیشتری نیاز دارید. خبر خوب این است که هر کسی که این مطلب را خوانده است، کاملاً قادر به گرفتن نمره عالی با کمی فکر و مقداری کار است.

در بخش بعدی، 4 حوزه از 9 فعالیت کلیدی توضیح داده می شود.

 

 

 


اضافه کردن دیدگاه جدید