شناسه : 919
سه شنبه 8 خرداد 1397 ساعت 14:38 2018-5-29 14:38:30
پیرو تصمیم کمیته نظارت بر عملکرد بازاریابی شبکه ای، شرکت تلاش آفرینان تجارت (تات) با اخطار کتبی مواجه گردید.
اخطار کتبی به شرکت بازاریابی شبکه ای

شرکت تلاش آفرینان تجارت اخطار کتبی دریافت کرد.

پیرو تصمیم کمیته نظارت بر عملکرد بازاریابی شبکه ای، شرکت تلاش آفرینان تجارت (تات) با اخطار کتبی مواجه گردید.

پیرو تصمیم کمیته نظارت بر عملکرد بازاریابی شبکه ای در جلسه مورخ 25/2/97 به علت عدم درج اطلاعات واریز پورسانت در پایگاه داده ای، شرکت تلاش آفرینان تجارت (تات) با اخطار کتبی مواجه گردید. بدیهی است در صورت تکرار تخلف مذکور مستند به ماده 13 آئین نامه با آن شرکت برخورد خواهد شد.

 


اضافه کردن دیدگاه جدید