شناسه : 955
دوشنبه 19 شهريور 1397 ساعت 14:53 2018-9-10 14:53:47
شرکت توکا پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای

شرکت توکا پروانه کسب بازاریابی شبکه ای دریافت کرد.

شرکت توکا پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
 
شرکت توکا با شناسه صنفی 0466449892 در تاریخ 1397/06/17 پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال تا تاریخ 1402/06/17 از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
این شرکت با آدرس سایت  www.tocamlm.ir هم اکنون مجوز فعالیت در بازاریابی شبکه ای را دارا می باشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید