شناسه : 960
سه شنبه 3 مهر 1397 ساعت 08:31 2018-9-25 08:31:20
شرکت جی ام اوشن اونیو پی تا ای منطقه آزاد چابهار پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
شرکت جی ام اوشن اونیو پی تا ای منطقه آزاد چابهار پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
شرکت جی ام اوشن اونیو پی تا ای منطقه آزاد چابهار با شناسه صنفی 0466460128 پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال تا تاریخ 1402/06/31 از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
این شرکت با آدرس سایت  www.jmtop.ir هم اکنون مجوز فعالیت در بازاریابی شبکه ای را دارا می باشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید