شناسه : 969
سه شنبه 4 دى 1397 ساعت 09:23 2018-12-25 09:23:57
الزامات آموزشی برای  بازاریابان به صورت  اینفوگراف توسط دبیرخانه کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای ارائه شده است.
الزامات آموزشی برای بازاریابان به صورت اینفوگراف توسط دبیرخانه کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای ارائه شده است.
برگزاری دوره های آموزشی یکی از وظایف شرکت ­های دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای به منظور آشنایی بازاریابان جدید الورود با شیوه فعالیت و مفاهیم بازاریابی شبکه ای و مقررات آیین نامه موضوع  ماده 87 قانون نظام صنفی و حقوق اولیه آنها است. متأسفانه در برخی شرکت ها نظارت بر دوره های آموزشی بصورت جدی انجام نمی­ شود و این موضوع زمینه بروز برخی از تخلفات را ایجاد می ­­نماید.
 
به همین منظور، دبیرخانه کمیته نظارت، اینفوگراف­ های آموزشی از مفاهیم اساسی بازاریابی شبکه ای را طراحی و در اختیار شرکت ها قرار داده است و شرکت ها به جهت آموزش و حمایت از بازاریابان،  ملزم به چاپ این بنرهای آموزشی و نصب آن در شعب خود می ­باشند.
 
دو مورد از اینفوگراف های ارائه شده را در لینک زیر مشاهده فرمایید.
 
 
 
 
 

اضافه کردن دیدگاه جدید