شناسه : 977
دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 09:41 2019-6-10 09:41:30
شرکت سخت کوشان اریس پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال دریافت کرد.
دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای

شرکت سخت کوشان اریس پروانه کسب دریافت کرد.

شرکت سخت کوشان اریس پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال دریافت کرد.

شرکت سخت کوشان اریس با مدیریت آقای مسعود رویایی پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.

این شرکت با شناسه صنفی  0466725067   پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال تا تاریخ "1403/03/18"  از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرده است.

این شرکت با آدرس سایت  www.arismarketing.ir هم اکنون مجوز فعالیت در بازاریابی شبکه ای را دارا می باشد.


اضافه کردن دیدگاه جدید