شناسه : 980
شنبه 15 تير 1398 ساعت 13:48 2019-7-6 13:48:41
شرکت  آریا پژوهش یکتا پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال دریافت کرد.
دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای

شرکت آریا پژوهش یکتا پروانه کسب دریافت کرد.

شرکت آریا پژوهش یکتا پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال دریافت کرد.
شرکت آریا پژوهش یکتا با مدیریت آقای حميد نصرت آقايي  پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
 
این شرکت با شناسه صنفی  0466720381   پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال تا تاریخ "1403/03/05"  از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرده است.
 
این شرکت با آدرس سایت  www.aryamlm.com هم اکنون مجوز فعالیت در بازاریابی شبکه ای را دارا می باشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید