به نظر شما اصلی ترین دلیل در ارائه محصولات با قیمت و کیفیت نامناسب چیست؟

تب‌های اولیه

عدم امکان رقابت شرکت با تولیدکنندگان (عمده- مطرح- بزرگ)
34% (44498 رای)
وارداتی بودن اکثر محصولات شرکت ها
33% (42349 رای)
عدم نظارت سازماندهی شده برروی کیفیت و قیمت محصولات
33% (42765 رای)
تمرکز شرکت به پرداخت پورسانت بیشتر به مجموعه بازاریابان به جای تمرکز برقیمت تمام شده مناسبت تر برای مصرف کننده نهایی
0% (301 رای)
کل آراء: 129913