ابلاغیه ها(به روزرسانی می شود)

ابلاغیه ها(به روزرسانی می شود)
تاريخ:بيست و ششم مهر 1400 ساعت 10:57   |   کد : 1049   |   مشاهده: 2737
 • ضوابط فروش کالا در سبد فروش شرکت های بازاریابی شبکه ای
ضمن تاکید بر رعایت ضوابط فروش کالا موضوع مفاد آیین نامه اجرایی مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی اعلام می دارد؛ کمیته نظارت بر عملکرد بازاریابی شبکه ای همزمان درحال رسیدگی و تطبیق عملکرد شرکت ها براساس موارد مشروحه زیر می باشد:
1-برابر بند (7) ماده (1) آیین ­نامه، کالاهای مورد عرضه در سبد فروش باید هرسه شرط (­درسبد قشر وسیعی از جامعه قرار داشته باشد، چندبار در سال توسط مصرف­ کننده نهایی تجدید خرید شود و مشابه آن در بازار وجود داشته باشد) را داشته باشد. بنابراین وجود کالایی خارج از شروط مذکور در سایت شرکت تخلف محسوب می­گردد.
2-بارگذاری و فروش کالاها صرفاً در چارچوب فهرست گروه کالایی امکانپذیر است.
3-درصورتی که کالایی خارج از گروه فهرست مذکور باشد که از لحاظ شرکت دارای هرسه شرط (درسبد قشر وسیعی از جامعه قرار داشته باشد، چندبار در سال توسط مصرف­ کننده نهایی تجدید خرید شود و مشابه آن در بازار وجود داشته باشد) است بجای ارائه درخواست بارگذاری کالا ، باید کالای مذکور برای تصمیم­ گیری در کمیته نظارت پیشنهاد گردد. در غیر اینصورت سپری شدن مهلت مقرر در بند (3) بخشنامه شماره 422290/60 مورخ11/02/1396 حقی برای شرکت جهت فروش کالا ایجاد نمی نماید.
4- با توجه به مهلت شش ماه در ماده (24) آیین­ نامه، فروش کالای وارداتی ممنوع است. (موضوع بخشنامه شماره 219836/60 مورخ 04/10/1396)
5-مطابق بند (3) ماده (1) آیین ­نامه، شرکت­ها تنها مجاز به فروش محصولات تولید خود یا شرکت مادر (دارنده بیش از 50 درصد سهام و سرمایه) هستند و در صورت داشتن دو شرط مذکور استفاده از ظرفیت سایر واحدهای تولیدی مستلزم ارائه مجوز بهره برداری واحد تولیدی­، قرارداد رسمی ظرفیت خالی و گواهی ثبت علامت تجاری کالا به نام شرکت بازاریابی شبکه ­ای می باشد. (موضوع بخشنامه­ های شماره­ 42290/60 مورخ 11/02/1396 و شماره 219836/60 مورخ4/10/ 1396)
6- برابر بند (ب) ماده (26) آیین نامه، درج قیمت محصول درصفحه اصلی سایت شرکت به منظور مشاهده و ارزیابی قیمت محصولات برای بازاریابان تازه وارد، مصرف کنندگان و دستگاه ناظر الزامی است. (موضوع بخشنامه شماره226539/60 مورخ 20/10/1395)
7-فروش مجموعه کالا (پک) و نحوه بازپس­گیری آن صرفاً درچارچوب مصوبات کمیته نظارت امکانپذیر است. لذا برای فروش پک بایستی مانند سایر کالاها، مدارک مربوطه در سامانه www.easnaf.mimt.gov.ir بارگذاری گردد.
8-مطابق تبصره ماده (10) آیین ­نامه، شرکت­ ها بدون اعلام به کمیته حق افزایش قیمت کالا ندارند؛ مگر اینکه درصورت افزایش هزینه­ های تولید، قیمت جدید را با رعایت بخشنامه بند (3) بخشنامه شماره 42290/60 مورخ 11/02/1396 در سامانه کمیته اعلام نمایند.
 • عرضه غیر مجاز محصولات
بر اساس بند (3) ماده (1) و بند های (1) و (10) ماده (10) آیین نامه اجرایی مواد (2)،­(12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی کلیه شرکت­های بازاریابی شبکه‌ای موظف­اند محصولات تولید خود یا شرکت مادر (دارنده بیش از50 درصد سهام و سرمایه) را به روش بازاریابی شبکه‌ای به فروش رسانند. از این روی عرضه انواع کالا و خدمات درحوزه هایی اعم از بیمه، گردشگری، سلامت، باشگاه مشتریان، تخفیف­های گروهی و... در قالب روش فروش چند سطحی،­ خارج از فهرست محصولات مصرفی ارائه شده، مصداق تخلف است و به موجب بند (4) بخش (ب) ماده (13) آئین­نامه با شرکت های خاطی رفتار خواهد شد.
 • ممنوعیت پرداخت پاداش های استخری و جمعی
به اطلاع کاربران و کلیه فعالین شرکت های بازاریابی شبکه ای می رساند؛ با توجه به بند (4) ماده (9) آیین نامه اجرایی مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی و همچنین بند (4) مصوبه مورخ 99/6/4کمیته نظارت بر عملکرد شرکت­های بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی، پرداخت حق کمیسیون و پاداش با توجه به شرح وظایف بازاریاب ها تا 3 سطح (با قابلیت تعدیل سطوح) محدود می­گردد، پرداخت هر گونه وجه و پاداش خارج از سطوح محدود ، تحت عناوین پاداش استخری، حجمی و ....  ممنوع و خلاف آیین نامه فوق می باشد. بدیهی است مسئولیت هر گونه معرفی طرح سوددهی خارج از مقررات آیین نامه، بر عهده شرکت و بازاریابان متخلف می باشد
 • لغو موقت همایش های شرکت های بازاریابی شبکه ای
درراستای سیاست های پیشگیری از انتشار هرچه بیشتر ویروس کرونا در سطح کشور درجلسه مورخ 98/12/21 کمیته موضوع ماده (15) آیین نامه مواد(2)، (12) وتبصره ماده (87) قانون نظام صنفی مقرر نمود؛ کلیه همایش های شرکت های بازاریابی شبکه ای تا اعلام شرایط عادی لغو گردد.
 • شرط انقضاء قرارداد ( شرط فاسخ)
براساس اعلام نظر شماره 60/239713 مورخ 96/10/27 دبیرخانه کمیته نظارت، شرط منقضی شدن قرارداد فیمابین شرکت و بازاریابان براساس عدم خرید کالا در بازه زمانی یک ماهه، در این خصوص(ضمن محفوظ بودن حق عدم تمدید قرارداد از سوی شرکت) بدون رعایت ترتیبات و مهلت های موضوع بخشنامه شماره 60/57733 مورخ 95/03/04 از مصادیق "شرط فاسخ "تلقی گردیده و باطل است. بنابراین گذارندن چنین شرطی و عدم رعایت ترتیبات مقرر، زمینه ­ساز تحقق تخلف مندرج در ردیف (2) بند (الف) ماده (13) آیین­نامه اجرایی موضوع مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی خواهد شد.
 • ضوابط بازپس گیری کالا
پیرو مفاد بند (6) بخشنامه شماره 60/42290 مورخ 96/02/11 درخصوص بازپس گیری کالا، اعلام می­دارد:خودداری از بازپس گیری محصولات صرفاً با  اثبات "غیر قابل فروش مجدد بودن کالا"امکانپذیر بوده بنابراین دلایلی نظیر خاتمه قرارداد با تامین کنندگان ، جدید نبودن تاریخ تولید یا تغییر فصل خرید، تغییر فرمولاسیون محصول، تغییر قیمت کالا و عدم موجودی کالا در سبد فروش ممنوع است.بدیهی است، عدم رعایت موارد فوق، وفق بند (12) ماده (13) آیین نامه اجرایی مواد (2) ، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی تخلف محسوب می گردد.
 • ایجاد ادله الکترونیکی به منظور حفظ حقوق بازاریابان
در راستای ایجاد ادله الکترونیکی به منظور تسریع و نظم بخشی به فرآیند رسیدگی به نارضایتی ها و حفظ حقوق بازاریابان، طی بخشنامه شماره 60/221309 مورخ 96/10/06شرکت ها موظف گردیده اند از تاریخ این بخشنامه در اسرع وقت نسبت به رعایت موارد اقدام نمایند.
 1. به استناد بند (14) ماده (10) آیین نامه اجرایی موضوع مواد (2) ،(12) و ماده (87) قانون نظام صنفی و تبصره آن، صورتحساب واریز کمیسیون و پاداش ماهیانه  به همراه جزئیات دریافتی از هر بخش طرح سوددهی در زمان محاسبه کمیسیون در پایان ماه و نیز فاکتور خرید بلافاصله بعد از خرید از سایت ،هر یک از طریق پست الکترونیکی واحد شرکت، به پست الکترونیکی ثبت شده کاربر ارسال گردد.
 2. بر مبنای عرف تجاری و اصول کلی حقوقی مبنی بر قرار گرفتن یک نسخه از قرارداد  در اختیار هریک از طرفین آن در زمان ثبت نام بازاریاب ، نسخه کامل از قرارداد و شرایط و ضوابط داخلی شرکت، از طریق پست الکترونیکی رسمی شرکت به پست الکترونیکی ثبت شده بازاریاب ارسال شود. عدم انجام این کار در حکم نقص بند (2) ماده (10) آیین نامه فوق الذکر می باشد.
 • تعریف بازاریابی تک سطحی و هشدار به بازاریابان جهت عضویت در شرکت های فاقد مجوز بازاریابی شبکه ای
تعریف بازاریابی تک سطحی 
به استناد ماده (1) آیین نامه اجرایی  مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی، بازاریابی تک سطحی روشی از فروش محصول است که در آن کلیه حق کمیسیون ها و پاداش ها براساس عملکرد  فروش شخصی بازاریاب یا فروشنده پرداخت می شود. در این روش بازاریاب و فروشنده توانایی جذب و معرفی بازاریاب و فروشنده دیگر را به عنوان زیر مجموعه ندارد.
براساس این تعریف؛درصورت پرداخت  هرگونه مبلغی به بازاریاب تحت هر عنوان نظیر جایزه و پاداش که ناشی از فروش دیگر بازاریابان است براساس بند (2) ماده (1) آیین نامه اجرائی تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی از مصادیق بازاریابی شبکه ای خواهد بود و عضویت بازاریابان در این شرکت ها که فاقد "پروانه کسب بازاریابی شبکه ای" بوده غیر قانونی و دارای عواقب و مسئولیت های حقوقی و کیفری است.
 • مدیران محترم شرکت‌های بازاریابی شبکه ای
براساس بخشنامه شماره 60/42290 مورخ 96/2/11 دبیرخانه کمیته نظارت موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای که به تایید هیات عالی نظارت و تصویب وزیر محترم صنعت، معدن وتجارت رسیده است توجه شرکت ها را به اهم موارد آن به شرح زیر معطوف می دارد:
1- براساس بند (3) ماده (1) آیین نامه مذکور، شرکت‌ بازاریابی شبکه ای جهت بارگذاری محصولات جدید تنها مجاز به فروش محصولات تولید خود یا شرکت مادر (دارنده بیش از 50 درصد سهام و سرمایه) می باشد لذا کلیه شرکت ها تا تاریخ 96/7/28 مهلت خواهند داشت که سبد کالاهای خود را از این حیث با مقررات منطبق نمایند.
2- برابر بند (7) ماده (1) آیین نامه، کالاهای مورد عرضه در سبد فروش باید هرسه شرط( درسبد قشر وسیعی از جامعه قرار داشته باشد، چندبار در سال توسط مصرف کننده نهایی تجدید خرید شود و مشابه آن در بازار وجود داشته باشد) را داشته باشد. مهلت تطبیق محصولات موجودی با این مقررات تا تاریخ 96/7/28 است و برای بارگذاری کالاهای جدید رعایت این بند و بند بالا الزامی است.
3- دراجرای تبصره ذیل بند (1) ماده (10) آیین نامه، شرکت موظف است ظرف مدت هفت روز کاری قبل از درج مشخصات کالاها بر روی وب‌سایت خود، مدارک آن را به شرح زیر به این دبیرخانه ارسال نماید. بدیهی است درصورت اعلام نقص مدارک توسط این دبیرخانه، بارگذاری و فروش محصولات بر روی سایت مجاز نمی باشد.
-کاتالوگ محصولات مصرفی مطابق تعریف (7) ماده (1) آیین نامه.
-پروانه بهره برداری.
-حسب مورد مجوزهای بهداشتی و استاندارد جهت کالاهای مشمول.
-گواهینامه ثبت علامت تجاری.
- جدول برآورد هزینه کالاهای تولیدی خود مطابق فرم الگو.
-تعهد مبنی بر پذیرش تبعات ناشی از عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی
ارائه محدوده قیمتی کالاهای مشابه در بازار. (حداقل دو پیش فاکتور واحدهای تولیدی مختلف)
4- مطابق بند (5) ماده (7) آیین نامه، شرکت ها موظف اند وب سایت خود را مطایق با چک لیست های مصوب کمیته نظارت راه اندازی نمایند.
5- رعایت کلیه موارد مندرج در ماده (9) آیین نامه و چک لیست هایی که درچارچوب آن تهیه و ابلاغ می گردد برای ارائه طرح سوددهی وتغییرات آن الزامی است.
6- شرایط بازپس گیری کالا مطابق فرم قرار داد الگو مصوب کمیته می باشد (فرم الگو متعاقباً ابلاغ می گردد) لکن کیفیت بازپس گیری همانند بند (ط) ماده (9) آیین نامه سابق می باشد. شرکت ها به دلایلی مانند تغییر فصل خرید، تعییر فرمولاسیون محصول، تغییر برچسب قیمت کالا، عدم موجودی کالا در سبد فروش نمی‌تواند از اجرای حق بازپس گیری بازاریاب امتناع ورزند
7- برابر بند (5) ماده (9) آیین نامه، شرکت موظف است حداکثر تا هفت روز پس از خاتمه هر ماه تعهدات مالی خود را در قبال بازاریابان مطابق طرح سوددهی مصوب انجام دهد.
8- شرکت موظف است طبق بند (6) ماده (10) آیین نامه، محتوای دوره های آموزشی خود را به دبیرخانه کمیته و در مورد شعب به سازمان های صنعت، معدن وتجارت برای تطبیق با مقررات ارائه نماید.
9- با توجه به تعریف بازاریاب در ماده (1) و بند (4) ماده (10) و ماده (11) آیین نامه عضویت ارکان و کارکنان شرکت از جمله مدیر عامل و مسئولین شعب به عنوان بازاریاب به عنوان بازاریاب ممنوع است.
10- در اجرای بند (6) ماده (10) آیین نامه، شرکت برای برگزاری همایش باید حداقل (10) روز قبل از برگزاری همایش توضیحات و اطلاعات کامل همایش را از جمله مطالبی که قصد ارائه دارد جهت صدور مجوز و همچنین محتوای ارائه شده را پس از برگزاری جهت تطبیق با مقررات به این دبیرخانه اعلام نماید.
11- در اجرای بند (15) ماده (10) آیین نامه، شرکت باید نسبت به ایجاد درگاهی با قابلیت ثبت در پایگاه داده های شرکت و ارائه کد رهگیری جهت رسیدگی به شکایات و نارضایتی ها بر روی وب سایت شرکت اقدام نماید. بنابراین ثبت اطلاعات در خارج از پایگاه داده شرکت ممنوع است.
12- برای تأسیس شعب طبق ماده (11) آیین‌نامه علاوه بر صلاحیت فردی مسئول شعب، صلاحیت انتظامی و ترافیکی نیز مورد استعلام قرار خواهد گرفت. لذا منبعد در درخواست شرکت باید علاوه بر مشخصات مسئول شعبه، نشانی شعبه (به ویژه پلاک و کدپستی ) نیز بصورت دقیق درج شده باشد.
13- در ماده (13) این آیین نامه عناوین تخلفات احصاء و متناسب با آن مجازات مربوط به سه قسم: 1- اخطار کتبی، 2-تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد 3- ابطال پروانه کسب و تغییر رنگ نماد به قرمز دسته بندی شده است که علاوه بر اخطار، به تشخیص کمیته نظارت محدودیت هایی نظیر عدم راه اندازی شعب و عرضه محصولات جدید تا زمان اصلاح عملکرد شرکت و تطبیق آن با مقررات اعمال خواهد شد . لذا شرکت ها باید فهرست تخلفات را ضمن نصب در محل شرکت و شعب، بر روی سایت و جزوات آموزشی شرکت برای بازاریابان خود درج و اطلاع رسانی نمایند.
احکام این آیین نامه از جمله ضمانت اجرای تخلفات که در ذیل ماده (5) در ارتباط با کسب و کارهای مجازی، در حدودی که شرکت به فروش کالا یا ارائه خدمت در فضای مجازی مبادرت می ورزد، نیز لازم‌الاجراء خواهد بود .
14- براساس بند (12) ردیف (الف) ماده (13) آیین نامه، عدم رعایت بخشنامه های دبیرخانه کمیته تخلف محسوب می گردد لذا اهم بخشنامه های صادره مجدداً یادآوری و تاکید می گردد:
-ممنوعیت بکارگیری نرم افزار محاسبه کمیسیون وپاداش (شماره150634/60 مورخ 94/7/8)
- لزوم برگزاری همایش ها بصورت رایگان و بدون تعیین پیش شرط خرید مقدار مشخصی کالا (شماره 24605/60مورخ 95/1/18)
-ممنوعیت درج عبارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی تابلو و سایت شرکت ها (شماره 146207/60مورخ 28/6/ 95 و شماره 24563/60 مورخ 95/1/18)
-مستند سازی درخواست بازپس گیری کالا بر روی سایت (شماره 30863/60 مورخ 95/1/29)
-ممنوعیت انتشار عمومی درآمد بازاریابان (شماره 37516/60 مورخ 95/2/6)
- ممنوعیت اجرای موسیقی و بلیط فروشی در برگزاری همایش ها (شماره 91834/60 مورخ 95/4/21)
- الزام درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها و برروی سایت (شماره215945 مورخ 12/10/ 94 و شماره 226539/60مورخ 95/10/20)
-ممنوعیت استفاده از واژگان نامتعارف برای نامگذاری گروه های فروش (شماره 245024/60مورخ 95/11/13)
15- مطابق تشریفات مندرج تبصره (2) ماده (16) برای بازاریابان متخلف نیز محدودیت های لازم برای جلوگیری از فعالیت غیر قانونی اعمال خواهد شد.
16- مطابق ماده (16) آیین نامه، نظارت بر شرکت های بازاریابی و شعب آنها در دو سطح بصورت متمرکز از سوی کمیته نظارت موضوع ماده (15) و در سطح استان ها توسط رده‌های متناظر استانی درحدود چک لیست های نظارتی صورت می‌پذیرد. لذا مدیران شعب مکلفند همکاری‌های لازم جهت فراهم آوردن زمینه نظارت در سطح استان ها را داشته باشند.
 
 • لزوم تطبیق وضعیت فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای و عرضه کالا با آیین نامه
بدینوسیله اعلام می دارد آیین نامه چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای (موضوع مواد «2»، «12» و تبصره ماده «87» نظام صنفی) که طی جلسات یکصد و دوازدهم و یکصد و سیزدهم هیات عالی نظارت در تاریخ های 1395/11/7 و 1395/12/1 به تایید هیات رسیده است، توسط وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت تصویب و جهت اجرا ابلاغ گردیده است.
کلیه شرکت های بازاریابی شبکه ای که بر اساس مقررات قبلی ایجاد شده اند موظفند تا تاریخ 1396/7/28 وضعیت شرکت و محصولات خود را با مقررات آن منطبق نمایند.
http://mlmbook.ir/News/1/1049
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 

 
درباره ما
 
  پایگاه اطلاع رسانی فروش مستقیم به آدرس  www.mlmBook.ir، سایت مرجع در زمینه انتشار مقالات آموزشی و تخصصی بازاریابی شبکه ای در ایران است و مخاطبان به منظور ارسال گزارش های تخلف شرکت های دارای پروانه کسب به بخش بازرسی اصناف می توانند از طریق پست الکترونیک inFo@mlmBook.ir، اقدام نمایند. همچنین میتوانید جهت بررسی مسائل مربوط به کد واحد بازاریابی مشخصات(نام و نام خانوادگی و کدملی) خود را به آدرس Unicode@mlmbook.ir ارسال نمایید.
 
پیوندها