مبنای اخلاق و خود انتظامی در WFDSA چگونه است؟

مبنای اخلاق و خود انتظامی در WFDSA چگونه است؟
تاريخ:بيست و چهارم آذر 1398 ساعت 12:47   |   کد : 973   |   مشاهده: 112
منشور اخلاقی WFDSA اعلام می دارد، که شرکت های فروش مستقیم و فروشندگان مستقل نباید از روش های فروش اغواگرایانه، فریبکارانه و غیرمنصفانه استفاده کنند.
کمیته مدیریت اخلاق، منشور اخلاقی جهانی اخلاق را ترویج و اجرا می نماید. وظایف کمیته در ابطه با منشور اخلاقی به شرح ذیل است.

منشور اخلاقی WFDSA اعلام می¬دارد، که شرکت های فروش مستقیم و فروشندگان مستقل نباید از روش های فروش اغواگرایانه، فریبکارانه و غیرمنصفانه استفاده کنند.

کمیته مدیریت اخلاق، منشور اخلاقی جهانی اخلاق را ترویج و اجرا می کند که طی آن برنامه هایی را برای پیشرفت و تقویت فعالیت های خود انتظامی برای WFDSA و اعضای وابسته به آن اجرا می کند. 

این کمیته، تعامل بین قوانین مدیران انجمن ها را تسهیل و بهترین روش را بین ملت ها به اشتراک می گذارد.   همچنین آگاه سازی از قوانین اخلاقی را بین اعضای شرکت ها، رسانه، قانون گذاران و گروه های مصرف کننده ترویج می دهد.

 

فعالیت های 2015 الی 2017 

کمیته اخلاق و کمیته های زیرمجموعه آن به طور جدی و سرسختانه برای تجدید نظر در رابطه با برخی مقالات WFDSA و منشور اخلاقی آن با همکاری یکدیگر کار می کنند تا بتوانند بار اخلاقی را افزایش دهند و این مدل اخلاقی را در بازار تقویت کنند.

کمیته، استفاده از ابزارهای مدل اخلاقی WFDSA را که شامل ابزارهای منعطفی برای DSA ها و اعضای آن برای ارتباط و ترویج می باشد، گسترش خواهد داد.

این ابزارها در وب سایت WFDSA به آدرس زیر دسترس می باشد.

 

 

HTTP://WFDSA.ORG/WORLD-CODE/ABOUT CODE

https://wfdsa.org/code-of-ethics-toolkit/

 

http://mlmbook.ir/News/1/973
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 

 
درباره ما
 
  پایگاه اطلاع رسانی فروش مستقیم به آدرس  www.mlmBook.ir، سایت مرجع در زمینه انتشار مقالات آموزشی و تخصصی بازاریابی شبکه ای در ایران است و مخاطبان به منظور ارسال گزارش های تخلف شرکت های دارای پروانه کسب به بخش بازرسی اصناف می توانند از طریق پست الکترونیک inFo@mlmBook.ir، اقدام نمایند. همچنین میتوانید جهت بررسی مسائل مربوط به کد واحد بازاریابی مشخصات(نام و نام خانوادگی و کدملی) خود را به آدرس Unicode@mlmbook.ir ارسال نمایید.
 
پیوندها