پرسش و پاسخ

سوال: آیا دستورالعملی مبنی بر حداقل خرید جهت واجد صلاحیت شدن وجود دارد؟ به طور مثال آیا می توان مبلغ حداقل خرید جهت واجد صلاحیت دریافت پورسانت شدن را 1000 تومان در نظر گرفت؟

در حال حاضر نحوه تشخیص فعال بودن اعضا در شرکت ها، ثبت خرید عموماً به مبلغ یکصد هزار تومان جهت دریافت پورسانت مجموعه ای می باشد، اما الزامی به خرید در این مبلغ وجود ندارد و شرکتها می توانند مبالغ کمتر و یا شروط دیگر را برای واجد صلاحیت شدن اعضا قرار دهند.

سوال: آیا لیدرها این اجازه و اختیار را دارند که از ورود بازاریاب ها به دفاتر به علت فروش پایین جلوگیری کنند؟ 
 امکان ورود به شعب دارای مجوز برای تمامی بازاریابان می بایست مهیا باشد و آموزش در شعب رایگان است. در صورت ممانعت لیدر ها موضوع را ابتدا به مسئول شعبه گزارش و در سایت ثبت نارضایتی کنید تا دفتر مرکزی پیگیر موضوع باشد درصورت عدم دریافت نتیجه، مراتب را با مستندات و مشخصات کامل به دبیرخانه کمیته نظارت به نشانی info@easnaf.irارسال کنید. 

سوال: محصولاتی که از نظر قانونی معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشند آیا گرفتن مالیات همچین محصولاتی از بازاریابان توسط شرکت ها کار قانونی است؟
موضوع دریافت یا معافیت مالیاتی مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور است لذا در صورتیکه محصولی به صورت شرکتی در سبد قرار گیرد و شرکت عرضه کننده موظف به پرداخت ارزش افزوده باشد این مبلغ را از خریداران نیز وصول می نماید.جهت اطمینان نوع محصول را از یکی از ادارات سازمان امور مالیاتی استعلام بگیرید.

سوال: آیا شرکت ها می توانند نسبت به بازخرید محصولات خریداری شده توسط مشتریان (مصرف کننگان نهایی)اقدام کنند؟
به اطلاع می رساند ممنوعیتی بابت بازپس گیری کالا از مصرف کننده توسط بازاریاب و شرکت وجود ندارد و شرکت های دارای پروانه علاوه بر اجرای مقررات بازخرید برای بازاریاب می توانند با اعلام قبلی به بازاریابان شرایط بازخرید کالا از مصرف کننده نهایی را نیز در جهت حفظ حقوق مصرف کننده مشخص و اعلام نمایند. 

سوال: آیا شرکت های بازاریابی شبکه ای اجازه تبلیغات محیطی دارند؟
تبلیغات در ارتباط محصول و برند شرکت ها با اعلام قبلی به دبیرخانه بلامانع است.

سوال: آیا شرکت می تواند از ارائه مجوز تولید و استانداردهای کالا خودداری کند؟
تمامی شرکت های دارای پروانه در زمان درخواست عرضه محصولات مکلفند مدارک مورد نیاز که درآیین نامه و بخشنامه مرتبط اطلاع رسانی شده است را به دبیرخانه ارائه دهند. اما تکلیفی به ارائه مدارک به هریک از خریداران کالا ندارند.بر همین اساس مقتضی است درخواست خود را با مذاکره با دفتر مرکزی شرکت پیگیری نمایند. 

سوال: برای پیگیری درخواست بازخرید(بازپس فرستادن کالا) چه مراحلی را باید طی کرد و به کجا مراجعه کرد؟
  درخواست بازخرید ابتدا از طریق دفتر مرکزی شرکت و بخش پشتیبانی طرح و اقدام کنید.در صورت عدم نتیجه مراتب نارضایتی را در سایت رسمی شرکت ثبت و کد رهگیری دریافت کنید همچنین اگر نارضایتی شما به نتیجه نرسید می توانید مراتب نارضایتی خود را با مستندات و مشخصات کامل به دبیرخانه کمیته نظارت به نشانی info@easnaf.irارسال کنید.

سوال:  چرا جلوی فعالیت شرکت های فاقد مجوز گرفته نمی شود ؟
هشدار و اطلاع رسانی در خصوص عدم فعالیت در شرکت های فاقد مجوز داده شده است برخی از شرکت ها نماد اعتمادشان تعلیق شده و برخی سایتشان غیرفعال شده است  با ارسال نام شرکت به سامانه پیامکی 30006082 از وضعیت مجوز کسب اطمینان نمایید. 

سوال: ایا شرکت ها یا لیدر ها اجازه دارند رقم فروش ماهیانه و میزان دقیق پورسانت رو در اختیار کاربران قرار بدهند؟
مطابق با بخشنامه دبیرخانه درج و اطلاع رسانی رقم پورسانت پرداختی به بازاریابان و همچنین ارائه نرم افزار محاسبه پورسانت جهت تبلیغ اغواگرایانه کسب درامد مجاز نمی باشداعلام میزان خرده فروشی بازاریابان منعی ندارد .اگر مستنداتی در خصوص تخلفات لیدرها در اختیار دارید جهت پیگیری موضوع مراتب را به دبیرخانه کمیته نظارت به نشانی info@easnaf.irارسال کنید. 

سوال: در صورت ثبت کد ملی بدون کسب اجازه و اطلاع بازاریاب در شرکت های بازاریابی شبکه ای چه اقداماتی را در جهت آزاد سازی این کد می توان انجام داد؟
 اطلاع رسانی در خصوص عدم افشا و ارائه مشخصات هویتی (نام و شماره ملی)به منظور حفظ حقوق بازاریابان انجام شده است. با این وجود درصورت عدم دسترس به دفتر کاری جهت ثبت درخواست خروج  می بایست با انجام تماس با دفتر مرکزی و یا مراجعه به دفتر مرکزی شرکت همراه با کارت شناسایی جهت دریافت دسترسی جدید اقدام نمایید و سپس در دفتر کاری مبادرت به ثبت خروج از جایگاه نمایید.

سوال: آیا در بازاریابی شبکه ای حداقل خرید وجود دارد یا به هر میزان می توان خرید کرد؟
امکان ثبت خرید بر اساس هر میزان نیاز وجود دارد و هیچ اجباری به خرید مازاد بر نیاز نیست اما جهت در یافت پورسانت مجموعه ای ثبت خرید به مقدار شرط واجد صلاحیت (عموما 100 هزار تومان )دریافت پورسانت گروهی وجود دارد.

سوال: آیا مسئولین شعب یا بازاریابان فعال در شعب می بایست هزینه فعالیت ، حضور ، راه اندازی و...را به شرکت پرداخت نمایند؟
مطابق با مقررات آئین نامه و ضوابط اعلامی از جانب کمیته نظارت بر فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای تمامی هزینه های مربوط به راه اندازی و اداره شعب بر عهده شرکت می باشد لذا تمامی بازاریابان که مبادرت به پرداخت هزینه فعالیت تحت هر عنوان (کسر پورسانت ، پرداخت نقدی و...) می نمایند می توانند مراتب نارضایتی خود  را با مستندات و مشخصات کامل به دبیرخانه کمیته نظارت به نشانی info@easnaf.ir جهت پیگیری ارسال  کنند.

سوال: آیا شخص به عنوان بازاریاب در شرکت های مختلف و یا یک شرکت بعد از چند بار تغییر وضعیت (خروج و ثبت نام) یک کد واحد یکسان دریافت می کند و یا کد واحد جدید به وی تعلق می گیرد؟
به اطلاع می رساند معیار رعایت ضوابط دریافت کد واحد بازاریابی، دریافت پاسخ از وب سرویس برای درج و ارائه کد می باشد لذا نوع کد یونیک . میتواند بدون تغییر در شرکت های مختلف برای یک فرد درج شود اما هر بازاریاب می بایست در آخرین شرکتی که فعالیت می نماید در زمان ارسال اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت شرکت جدید در شرکت قبلی جایگاه نداشته باشد و کدملی فرد در سیستم جهت ثبت نام در شرکت جدید آزاد باشد.

سوال: آیا اجازه فروش محصولات شرکت های بازاریابی شبکه ای خارجی همانند فور اور لیوینگ را داریم؟ البته نه به عنوان بازاریاب بلکه فقط به عنوان فروشنده؟
به اطلاع می رساند انجام خرید و یا فروش محصولات شرکت های خارجی در صورتیکه بصورت بازاریابی شبکه ای فعالیت نکنند نیاز به اخذ پروانه کسب بازاریابی شبکه ای ندارد. اما دریافت نمایندگی فروش کالا تابع قوانین خاصه مربوطه خواهد بود.

سوال: لغو جایگاه به صورت یکطرفه از جانب شرکت بدون اطلاع بازاریاب ، آیا از نظر قانونی درست است؟
شرایط تعلیق یا فسخ جایگاه تجاری بازاریابی شبکه ای در مقررات عمومی یا داخلی یا طرح درامدی شرکت ها اطلاع رسانی شده است. لذا اگر خارج از موارد مذکور نسبت به حقوق شما اجحاف انجام شده است  نارضایتی خود را با مستندات و مشخصات کامل به دبیرخانه کمیته نظارت به نشانی info@easnaf.ir جهت پیگیری ارسال  کنید.

سوال: چرا پس از ثبت خروج از شرکت، همچنان کد ملی آزاد نمی شود؟
 برخی مواقع پیش آمده که بازاریابان با موفقیت خروج شان در سایت را ثبت می کنند، اما کد آن ها در زمان مورد انتظار آزاد نمی شود و هنگام پیگیری با پاسخ خروج شما در سایت ثبت شده است مواجه می گردند.این مشکل به دلیل عدم ارسال اطلاعات به وب سرویس رخ می دهد، ممکن است در هنگام ثبت خروج ارتباط قطع بوده لذا مقتضی است مجدد اقدام نمایید.

سوال: آیا برگزاری جلسات در خارج از شعبه و یا در ساعات غیر متعارف قانونی است؟
برنامه ریزی و اطلاع رسانی جهت حضور در دفاتر و شعب رسمی شرکت ایرادی ندارد اما اگر موضوعات غیر بازاریابی شبکه ای مطرح است یا ساعات کلاس ها دیر وقت می باشد یا محل کلاس ها به غیر از شعب و دفاتر رسمی شرکت است می توانید موضوعات را ابتدا از طریق دفتر مرکزی شرکت و پشتیبانی اطلاع دهید و در صورت عدم نتیجه مراتب را با مستندات و مشخصات کامل به دبیرخانه کمیته نظارت به نشانی info@easnaf.ir جهت پیگیری ارسال  کنید.

سوال: اگر واقعا بعضی از شرکت ها گرانفروشی میکنند پس چرا هیچگونه نظارتی بر روی این موضوع نیست؟ آیا واقعا قیمت برخی محصولات گران است؟
تمامی کالاهای مورد عرضه در سیستم بازاریابی شبکه ای توسط شرکت ها ا ز لحاظ قیمت مندرج برروی کالا و فاکتور فروش انطباق دارد و تمامی شرکت ها در زمان اخذ مجوز عرضه مدارک مربوط به نمایندگی بهداشت، استاندارد ....را به دبیرخانه کمیته ارائه می دهند لذا اگر بازاریابان موارد گرانفروشی را مشاهده می نمایند می تواند از طریق سازمان حمایت و تعزیرات با مستندات پیگیر شکایت خود باشند و در صورت صدور حکم توسط مراجع مذکور، موضوع در کمیته نظارت نیز طرح و برخورد طبق مقررات انجام میپذیرد.

سوال: آیا استراتژی های فروش در هنگام ثبت نام را باید گزارش کنیم و یا مربوط به خود بازاریابان است؟
مطابق آیین نامه ثبت نام رایگان و امکان فعالیت و آموزش برای بازاریابان رایگان می باشد.نام لیدر های ترویج دهنده استراتژی را جهت بررسی همراه با نام شرکت گزارش دهید.گفتنی است جهت فعالیت بازاریابی شبکه ای می بایست مقررات آیین نامه موضوع ماده87 قانون نظام صنفی را مطالعه کنید.

سوال: خرید در شرکت های نتورک به صورت عمده فروشی حساب میشود یا خرده فروشی؟ حذف واسطه ها چه سودی به مشتری می رسد؟
در صورتیکه خرید توسط بازاریاب به صورت واقعی انجام شود و برای مصرف شخصی و یا فروش ثبت سفارش انجام شود امکان خرید عمده یا خرده برای بازاریابان وجود خواهد داشت.با حذف واسطه ها شرکت های بازاریابی شبکه ای سود حاصل از حذف واسطه ها را مطابق با طرح سود دهی شرکت برای بازاریابان و بعضا تخفیف برای.مصرف کنندگان نهایی لحاظ می کنند .

سوال: نحوه اطلاع از شعب دارای مجوز و محصولات شرکت ها چگونه است؟
سایت دبیرخانه کمیته نظارت به نشانی   easnaf.ir  وسایت فروش مستقیم  به نشانی  mlmbook.ir  در این خصوص و همچنین محصولات مجاز به عرضه در بخش مربوطه اطلاع رسانی می نمایند.

سوال: نحوه انجام بازخرید کالا چگونه است؟
مطابق با مقررات آیین نامه موضوع ماده 87 با فسخ جایگاه و تحویل کالا به شرکت امکان پذیر خواهد بود اطلاع رسانی از نحوه دریافت و استرداد مبلغ از طریق بخش پشتیبانی و دفتر مرکزی هر شرکت انجام می پذیرد.

سوال: جهت ثبت و پیگیری نارضایتی از شرکت های بازاریابی شبکه چگونه اقدام می شود؟
ابتدا در سایت شرکت در قسمت نارضایتی اقدام به ثبت نارضایتی انجام می پذیرد و در صورت عدم نتیجه مراتب همراه با مستندات و مشخصات کامل به دبیرخانه کمیته نظارت به نشانی info@easnaf.ir جهت پیگیری ارسال  کنید. و پیگیری نهایی از طریق دبیرخانه کمیته انجام می پذیرد گفتنی است نارضایتی هایی که مشخصات ومستندات کامل ضمیمه نباشد پیگیری نخواهد شد.
 
درباره ما
 
  پایگاه اطلاع رسانی فروش مستقیم به آدرس  www.mlmBook.ir، سایت مرجع در زمینه انتشار مقالات آموزشی و تخصصی بازاریابی شبکه ای در ایران است و مخاطبان به منظور ارسال گزارش های تخلف شرکت های دارای پروانه کسب به بخش بازرسی اصناف می توانند از طریق پست الکترونیک inFo@mlmBook.ir، اقدام نمایند. همچنین میتوانید جهت بررسی مسائل مربوط به کد واحد بازاریابی مشخصات(نام و نام خانوادگی و کدملی) خود را به آدرس Unicode@mlmbook.ir ارسال نمایید.
 
پیوندها